Medicínsky software na tvorbu diét

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Martin Baláž

Software by mal pomôcť lekárom pri analýze stravovania pacientov.

Na základe existujúcich tabuliek zloženia rôznych potravín a stravného lístka pacienta by mal vedieť vypočítať, aký je pacientov energetický príjem. Za asistencie lekára by mal vedieť zostaviť vhodný stravný lístok pre pacientov z rôznymi zdravotnými ťažkosťami. K dispozícii sú príslušné tabuľky potravín vypracované ministerstvom zdravotníctva. Predpokladá sa, že študent bude konzultovať spôsob navrhovania stravného lístka s lekárom z danej oblasti. Za úspešne ukončený projekt študent získa finančné ohodnotenie!

Revision as of 21:12, 15 September 2008 by Petrovic (Talk | contribs)