(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Použitie lineárnej algebry v rozpoznávaní objektov na obraze.

Cieľom práce je pochopiť, re-implementovať a prístupne vysvetliť metódu eigenimages. Nevyhnutnou podmienkou je vlastná implementácia v Octave/ Matlab alebo v C++.


Literatúra:

  1. Davies, E.R: Machine Vision, Elsevier 2004, a séria článkov

Požiadavky: funkčné abstraktné myslenie.

Revision as of 11:09, 11 October 2010 by Lucny (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)