cielom je vytvorit webovsku aplikaciu, ktora interaktivne generuje viac-urovnove zostavy z existujucich komponentov suciastok/dielcov/ produktov. Vstupy aj vystupy aplikacie su ukadane v sql databaze, moznost prehladavania v zostavach. typ: programatorska, SQL, PHP, ...

Revision as of 15:40, 28 November 2008 by Borovansky (Talk | contribs) (New page: cielom je vytvorit webovsku aplikaciu, ktora interaktivne generuje viac-urovnove zostavy z existujucich komponentov suciastok/dielcov/ produktov. Vstupy aj vystupy aplikacie su ukadane v s...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)