(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Fourierova transformácia v umelej inteligencii

Práca má kompilačný charakter. Jej cieľom je do hĺbky pochopiť čo FT je a prečo funguje, vysvetliť ju čitateľovi na jednoduchých príkladoch i na hlavných aplikáciách v UI (spracovanie zvuku a obrazu). Implementačná časť práce, ktorá reimplementuje všetky uvedené výsledky bude realizovaná v Matlab/Octave - GNU Plot a v podobe pluginov pre otvorené tooly na prácu so zvukom a obrazom (napr. Audacity, ImageJ).

Literatúra:

  1. Matematická analýza III
  2. Monografia zo signálnej analýzy
  3. Monografia zo spracovania zvuku
  4. Monografia zo spracovania obrazu
  5. články pojednávajúce o FT pre spracovanie zvuku a obrazu

Požiadavky: dobrý vzťah k matematike