(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Farebný model CIE L*a*b* 1976

Úlohou je naštudovať daný farebný model a urobiť sadu programov v Octave/ Matlab, pomocou ktorej budú odvodené všetky vlastnosti modelu a jeho vzťah k iným modelom zo základných dát. Práca má kompilaèno-implemetaèný charakter.


Literatúra:

  1. séria článkov o farebných modeloch.

Požiadavky: Octave/Matlab