Popis: Joomla je CMS systém, ktorý umožňuje bežným používateľom bez znalostí HTML kódu vytvárať a spravovať internetové stránky. Joomla poskytuje nástroje na správu nielen obsahu, ale aj daľších modulov stránky ako napr. správu hlavného navigačného menu, reklamných bannerov, viacjazyčných prekladov,... Tento CMS systém je však navrhnutý len na asistenciu používateľovi a nepodporuje automatické generovanie modulov.

Cieľ práce: rozšíriť framework Joomla o triedy, ktoré automaticky generujú moduly a nastavujú ich zobrazovanie. Úlohou bakalára je naštudovať si databázové schémy popisujúce jednotlivé moduly, navrhnúť a implementovať triedy realizujúce danú funkcionalitu.

Od uchádzača sa očakáva znalosť jazykov HTML, CSS, SQL a PHP. Dôraz bude kladený na pravidelnú prácu počas semestra.

Revision as of 15:05, 29 September 2009 by Klimo (Talk | contribs) (Created page with ''''Popis:''' Joomla je CMS systém, ktorý umožňuje bežným používateľom bez znalostí HTML kódu vytvárať a spravovať internetové stránky. Joomla poskytuje nástroje …')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)