• Konštrukcia grafu a hranového grafu cestnej siete Slovenska.
  • Analýza siete z pohladu sietí malého sveta, hierachických a bezškálových sietí, pomocou dostupného softvéru alebo vlastnej implementácie
  • Porovnanie so známymi grafmi cestných sietí
  • Ak to pôjde implementovať otestovať routovaci algoritmus pre siete malého sveta a bezškálové siete, porovnať s inými algoritmami pre plánovanie ciest.