(Created page with "* Analýza cestnej siete Slovenska z pohladu sietí malého sveta, hierachických a bezškálových sietí, pomocou dostupného softvéru alebo vlastnej implementácie * Porovnan…")
 
 
Line 1: Line 1:
* Analýza cestnej siete Slovenska z pohladu sietí malého sveta, hierachických a bezškálových sietí, pomocou dostupného softvéru alebo vlastnej implementácie
+
* Konštrukcia grafu a hranového grafu cestnej siete Slovenska.
 +
* Analýza siete z pohladu sietí malého sveta, hierachických a bezškálových sietí, pomocou dostupného softvéru alebo vlastnej implementácie
 
* Porovnanie so známymi grafmi cestných sietí
 
* Porovnanie so známymi grafmi cestných sietí
 
* ''Ak to pôjde implementovať otestovať routovaci algoritmus pre siete malého sveta a bezškálové siete, porovnať s inými algoritmami pre plánovanie ciest.''
 
* ''Ak to pôjde implementovať otestovať routovaci algoritmus pre siete malého sveta a bezškálové siete, porovnať s inými algoritmami pre plánovanie ciest.''

Latest revision as of 20:40, 2 October 2011

  • Konštrukcia grafu a hranového grafu cestnej siete Slovenska.
  • Analýza siete z pohladu sietí malého sveta, hierachických a bezškálových sietí, pomocou dostupného softvéru alebo vlastnej implementácie
  • Porovnanie so známymi grafmi cestných sietí
  • Ak to pôjde implementovať otestovať routovaci algoritmus pre siete malého sveta a bezškálové siete, porovnať s inými algoritmami pre plánovanie ciest.