(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Algoritmický prístup k modelovaniu správania mravcov

cie¾om je modelova správanie mravcom so zameraním na modelovanie algoritmov, ktoré mravenisko používa pri riešení parciálnych úloh ako je nájdenie najkratšej cesty k potrave.

Literatúra:

  1. biologická: Cesta k mravencúm, informatická: Resnick: Turtles, Termites and traffic jams

Požiadavky:

Revision as of 06:56, 15 October 2010 by Lucny (Talk | contribs) (Created page with '<small>(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)</small> Andrej Lúčny '''Algoritmický prístup k …')

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)