(Created page with '<small>(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)</small> Andrej Lúčny '''Algoritmický prístup k …')
 
 
Line 5: Line 5:
 
'''Algoritmický prístup k modelovaniu správania mravcov'''
 
'''Algoritmický prístup k modelovaniu správania mravcov'''
  
''cie¾om je modelova správanie mravcom so zameraním na modelovanie
+
''cieľom je modelovať správanie mravcom so zameraním na modelovanie
 
algoritmov, ktoré mravenisko používa pri riešení parciálnych úloh ako je nájdenie
 
algoritmov, ktoré mravenisko používa pri riešení parciálnych úloh ako je nájdenie
 
najkratšej cesty k potrave.''
 
najkratšej cesty k potrave.''

Latest revision as of 06:57, 15 October 2010

(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Algoritmický prístup k modelovaniu správania mravcov

cieľom je modelovať správanie mravcom so zameraním na modelovanie algoritmov, ktoré mravenisko používa pri riešení parciálnych úloh ako je nájdenie najkratšej cesty k potrave.

Literatúra:

  1. biologická: Cesta k mravencúm, informatická: Resnick: Turtles, Termites and traffic jams

Požiadavky: