(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)

Andrej Lúčny

Implementácia architektúry Agent-Space pre LEGO kocku

Cieľom práce je naštudovať architektúru Agent-Space na riadenie mobilných robotov, zimplementovať je časť do LEGO kocky s firmwarom Lejos v Jazyku Java a vyskúšať túto implementáciu na riadení jednoduchého LEGO robota. Na implementáciu je potrebné zvládnuť prácu s vláknami v Jave i technické obmedzenia vyplývajúce s hardware LEGO kocky. Práca prevažne implementačný charakter.


Literatúra:

  1. Lúčny, A.: Multiagentový prístup k modelovaniu mysle - alebo ako sledovať pingpongovú loptičku. In: Umelá inteligencia a kognitívna veda III. (Kvasnička, V. ed.), STU Bratislava, 2011
  2. dokumentácia k LEJOSu
  3. Eckel, B.: Thinking in Java

Požiadavky: Java

Revision as of 15:59, 8 October 2012 by Lucny (Talk | contribs) (Created page with "<small>(Zadanie bakalárskej práce, naspäť na zoznam bakalárskych prác)</small> Andrej Lúčny '''Implementácia architekt…")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)