Tréningová obhajoba práce

Posledná prezentácia sa uskutoční počas skúškového obdobia, potom, keď máte prácu už odovzdanú a je príležitosťou odskúšať si prezentáciu tak, ako ju budete predvádzať komisii na štátniciach. Svoju pripravenú prezentáciu dajte skontrolovať školiteľovi, ktorý/á vám k nej určite rád dá spätnú väzbu. Veľa šťastia a nezabudnite prezentáciu uverejniť na svojej stránke k bakalárskej práci.

naspäť na stránku bakalárskeho seminára