Úvodná prezentácia

Táto prezentácia je najmenej formálna, nemusí byť premietaná, stačí keď zhrniete problematiku ktorú riešite, čo je cieľom, aké konkrétne problémy a úlohy na dosiahnutie cieľa ste už vyriešili a aké vás čakajú. Môžete tiež vysvetliť, prečo ste si túto tému vybrali a čo nové ste sa v úvodnom štúdiu dozvedeli, čo by mohlo byť zaujímavé aj pre ostatných. Na prvú prezentáciu máte len približne 5 minút, ostatné dve by mali byť formálnejšie, približne 10-minútové - aj podľa časových možností skupiny, ktorú navštevujete.

Naspäť na stránku bakalárskeho seminára