m
m
Line 33: Line 33:
 
|František Pitorák||Marek Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~pitorak2/  Monitorovanie webových aplikácií]
 
|František Pitorák||Marek Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~pitorak2/  Monitorovanie webových aplikácií]
 
|  - ||+ ||- ||p || +|| || || || || || || ||  
 
|  - ||+ ||- ||p || +|| || || || || || || ||  
|-
 
|Miloš Polakovič||Jozef Šiška||[http://bc.miloš.eu/  Flexible and Modular GNU/Linux Control Centre Application]
 
|  - ||- ||- ||- ||- || || || || || || || ||
 
 
|-
 
|-
 
|Pavel Rajčok||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~rajcok2/  Textový editor pre SQL programátorov]
 
|Pavel Rajčok||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~rajcok2/  Textový editor pre SQL programátorov]

Revision as of 09:56, 17 March 2016

Štvrtok, 9:00, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

PP - pripraví si prezentáciu o návrhu a postupe práce

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Slávka Ivaničová Mária Markošová Tvorba výukových simulácií pre predmet Úvod do umelej inteligencie + p + + - PP
Daniel Linhart Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie súčtové trojuholníky + + + p + PP
Martin Masár Tatiana Jajcayová Counting cycles in Moore graphs + + p + + PP
Juraj Mašlej Peter Borovanský Bezpečné prihlasovanie pomocou mobilnej aplikácie - + + p - PP
Dušan Matejka František Gyarfáš Interaktívny informačný systém pre veľké kultúrne podujatia - p + - - PP
Peter Paulovics Alexander Šimko Vizuálny nástroj pre návrh a úpravu relačných databáz + + + p +
Adrián Pavčo Andrej Lúčny Sada príkladov použitia riadiacej architektúry Agent-Space - p + - +
František Pitorák Marek Nagy Monitorovanie webových aplikácií - + - p +
Pavel Rajčok Alexander Šimko Textový editor pre SQL programátorov + + - - -
Martin Rarogiewicz Alexander Šimko Webová aplikácia na testovanie SQL príkazov - + + p +
Martin Šalka Fratišek Gyarfáš Interaktívny objednávací webový portál s mobilným grafickým rozhraním - - + + p
Vladimír Šimko Marek Nagy Rozpoznávanie rukou písaných veľkých paličkových písmen pomocou GMM + + - + p
Martin Sumera Damas Gruska Aplikácie pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompetencií – funkcie + + + + -
Martin Trebula ALEXANDER ŠIMKO Webovský laboratórny denník + + + + -
Matúš Vanko Júlia Kučerová Spracovanie dát získaných dronom + + p + +

Hodnotenie denníkov:

9.3.
Slávka Ivaničová +1
Daniel Linhart +1
Martin Masár out of date
Juraj Mašlej chýba = -1
Dušan Matejka cestovanie v čase a priveľmi všeobecné
Peter Paulovics +1
Adrián Pavčo +1 (prečo PDF?)
František Pitorák chýba = -1
Miloš Polakovič chýba = -1
Pavel Rajčok chýba = -1
Martin Rarogiewicz chýba = -1
Martin Šalka starší ako týždeň
Vladimír Šimko +1
Martin Sumera chýba = -1
Martin Trebula +1
Matúš Vanko chýba a priveľmi všeobecné = -1