m
m
Line 8: Line 8:
 
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
 
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
 
|-
 
|-
|Daniel Linhart||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~linhart2/bakalarka/  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie súčtové trojuholníky]
+
|Daniel Linhart||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~linhart2/bakalarka/  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie súčtové trojuholníky]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Masár||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~masar19/stranka_bakalarka/  Counting cycles in Moore graphs]
+
|Martin Masár||Tatiana Jajcayová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~masar19/stranka_bakalarka/  Counting cycles in Moore graphs]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Dušan Matejka||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~matejka9/bac/  Interaktívny informačný systém pre veľké kultúrne podujatia]
+
|Dušan Matejka||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~matejka9/bac/  Interaktívny informačný systém pre veľké kultúrne podujatia]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Peter Paulovics||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~paulovics1/bakalarska_praca/  Vizuálny nástroj pre návrh a úpravu relačných databáz]
+
|Peter Paulovics||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~paulovics1/bakalarska_praca/  Vizuálny nástroj pre návrh a úpravu relačných databáz]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
Line 23: Line 23:
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|František Pitorák||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~pitorak2/  Monitorovanie webových aplikácií]
+
|František Pitorák||Marek Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~pitorak2/  Monitorovanie webových aplikácií]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Miloš Polakovič||? ?||[http://bc.miloš.eu/  Flexible and Modular GNU/Linux Control Centre Application]
+
|Miloš Polakovič||Jozef Šiška||[http://bc.miloš.eu/  Flexible and Modular GNU/Linux Control Centre Application]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Pavel Rajčok||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~rajcok2/  Textový editor pre SQL programátorov]
+
|Pavel Rajčok||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~rajcok2/  Textový editor pre SQL programátorov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Rarogiewicz||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rarogiewicz1/bc/  Webová aplikácia na testovanie SQL príkazov]
+
|Martin Rarogiewicz||Alexander Šimko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~rarogiewicz1/bc/  Webová aplikácia na testovanie SQL príkazov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Šalka||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~salka3/bakalarka/  Interaktívny objednávací webový portál s mobilným grafickým rozhraním]
+
|Martin Šalka||Fratišek Gyarfáš||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~salka3/bakalarka/  Interaktívny objednávací webový portál s mobilným grafickým rozhraním]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Vladimír Šimko||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~simko38/bakalarska_praca/  Rozpoznávanie rukou písaných veľkých paličkových písmen pomocou GMM]
+
|Vladimír Šimko||Marek Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~simko38/bakalarska_praca/  Rozpoznávanie rukou písaných veľkých paličkových písmen pomocou GMM]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Straka||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~straka41/bakalarka/ SiteBoard - Sociálna sieť sietí]
+
|Martin Straka||Martin Krupa||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~straka41/bakalarka/ SiteBoard - Sociálna sieť sietí]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Sumera||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~starec1/ss-csp/  Solving Strategies For CSP]
+
|Martin Sumera||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~starec1/ss-csp/  Solving Strategies For CSP]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Trebula||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~trebula4/Bakalarska_praca/  Webovský laboratórny denník]
+
|Martin Trebula||ALEXANDER ŠIMKO||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~trebula4/Bakalarska_praca/  Webovský laboratórny denník]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Matúš Vanko||? ?||[http://bp.matusvanko.eu/  Spracovanie dát získaných dronom]
+
|Matúš Vanko||Júlia Kučerová||[http://bp.matusvanko.eu/  Spracovanie dát získaných dronom]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 08:12, 18 February 2016

Štvrtok, 9:00, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Daniel Linhart Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie súčtové trojuholníky
Martin Masár Tatiana Jajcayová Counting cycles in Moore graphs
Dušan Matejka František Gyarfáš Interaktívny informačný systém pre veľké kultúrne podujatia
Peter Paulovics Alexander Šimko Vizuálny nástroj pre návrh a úpravu relačných databáz
Adrián Pavčo ? ? Sada príkladov použitia riadiacej architektúry Agent-Space
František Pitorák Marek Nagy Monitorovanie webových aplikácií
Miloš Polakovič Jozef Šiška Flexible and Modular GNU/Linux Control Centre Application
Pavel Rajčok Alexander Šimko Textový editor pre SQL programátorov
Martin Rarogiewicz Alexander Šimko Webová aplikácia na testovanie SQL príkazov
Martin Šalka Fratišek Gyarfáš Interaktívny objednávací webový portál s mobilným grafickým rozhraním
Vladimír Šimko Marek Nagy Rozpoznávanie rukou písaných veľkých paličkových písmen pomocou GMM
Martin Straka Martin Krupa SiteBoard - Sociálna sieť sietí
Martin Sumera Peter Borovanský Solving Strategies For CSP
Martin Trebula ALEXANDER ŠIMKO Webovský laboratórny denník
Matúš Vanko Júlia Kučerová Spracovanie dát získaných dronom