Štvrtok, 09:00, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obhajobu bakalárskej práce

školiteľ téma 16.
2.
23.
2.
1.
3.
8.
3.
15.
3.
22.
3.
12.
4.
19.
4.
26.
4.
3.
5.
10.
5.
17.
5.
Gergeľ Peter Borovanský Peter Reflexívne programovanie + + P + + + - + P - + +
Hlavenková Zuzana Takáč Martin Modelovanie kategorizácie kognitívnych agentov v simulačnom prostredí TerraSim + + P + + + + P + + + +
Lehoczký Peter Náther Peter Analýza cestnej siete Slovenska ako komplexného grafu + P + + + + + + + + + P
Ludwig Martin Šiška Jozef Služba na zdieľanie pozície - P - + + L + + - + P +
Mizerák Štefan Čajági Martin Rozšírenie a úprava simulačného softvéru na tvorbu dynamických sietí + P + + + + + - P + + -
Pánik Adam Šiška Jozef Živá online hra pre mobilné zariadenia s GPS - + P - - + + + - + P +
Račko Andrej Takáč Martin Vytvorenie nástroja na vizualizáciu zmien v stavovom priestore jednoduchej rekurentnej siete SRN počas trénovania + + P + + + P + + - + +
Rogožník Peter Šiška Jozef Virtuálny sprievodca pre Android zariadenie + P + + - + - + + - L P
Spevák Ondrej Blaho Andrej Webová aplikácia pre vyučujúcich anglický jazyk na FMFI + + P - + + - + - + P +
Sternmüller Adrian Čajági Martin Porovnať vlastnosti rôznych modelov rastúcich sietí + P + + + + + P - + + +
Tylka Juraj Baláž Martin Vektorové dáta na mobilných zariadeniach - + + P + + - + + P + +
Vajda Tomáš Šiška Jozef Implementácia agentovej komunikačnej platformy pre Android zariadenia + + + P + - + + + + + P
Vozný Michal Borovanský Peter Detekcia ŠPZ v reálnom čase - aplikácia pre OS Android - + + P + + + + + P + -


A B C D E F G
Gergeľ Peter 0 +1 +1 +1 nie počet strán, ale čo ste napísali
Hlavenková Zuzana +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1
Lehoczký Peter 0 -1 +0.8 (hlavná časť príliš stručná) +1
Ludwig Martin 0 +1 +1 +1 +1
Mizerák Štefan 0 +1 +1 +1 -1
Pánik Adam +1 -1 +1 -1 -1
Račko Andrej +1 +1 +1 +1 +1
Rogožník Peter +1 -1 +1 +1
Spevák Ondrej +1 +1 +1
Sternmüller Adrian +1 +1 +1 +0.8 (treba zlepšiť štruktúru a názvy)
Tylka Juraj +1 +1 -1 +0.8 (medzi špecifikáciu a implementáciu treba dať návrh a vytiahnuť relevantné časti z týchto kapitol) -1
Vajda Tomáš 0 +0.8 (takisto oddeliť špecifikáciu a návrh) +1
Vozný Michal +1 +1 +1 +1 +1 -1

A - stránka vytvorená načas
B - pekný denník
C - aktualizovaný denník
D - aktualizovaný denník
E - visí obsah práce načas
F - aspoň dva nedávne záznamy v denníku
G - dostatočne často aktualizovaný denník v posledných dvoch týždňoch

(Presmerované z Bachelor seminar group VI)