m
m (Revízia 16944 používateľa Petrovic (diskusia) bola vrátená)
 
Line 1: Line 1:
'''Streda, 11:30, M-II, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková'''<br>
+
'''Štvrtok, 9:50, M-II, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková'''<br>
 
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
 
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
 
<!-- Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu] -->
 
<!-- Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu] -->
Line 6: Line 6:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma
||21.<br>2.||28.<br>2.||7.<br>3.||14.<br>3.||21.<br>3.||28.<br>3.||4.<br>4.||11.<br>4.||18.<br>4.||25.<br>4.||2.<br>5.||9.<br>5.
+
||23.<br>2.||2.<br>3.||9.<br>3.||16.<br>3.||23.<br>3.||30.<br>4.||6.<br>4.||20.<br>4.||27.<br>4.||4.<br>5.||11.<br>5.
 
|-
 
|-
|Tamás Danis||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~danis30/bc/ Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca]
+
|Tomáš Bakoš||Jozef Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bakos18/bak/# Tvorba príbehov v počítačových hrách]
|| || || || || || || || || || || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Demeter||Marek Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~demeter19/bc/stranka/ Webový portál Vedeckej olympiády]
+
|Martin Bohumel||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohumel7/bp/# Mobilný sprievodca FMFI]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Izabela Dobšovičová||Zuzana Berger-Haladová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~dobsovicova10/bc_stranka/ Aplikácia na meranie dĺžky a šírky chodidla z fotografie]
+
|Roman Brojo||||[ ]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Sabína Fačkovcová||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/ Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
+
|Matej Buzáš||Alexander Šimko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~buzas3/bakalarka/# Pokročilý merač času]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ondrej Hrušovský||František Gyarfáš||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~hrusovsky21/bakalarskapraca/ Vytvorenie herného prototypu v Unreal Engine 4]
+
|Daniel Derevjanik||Tomáš Vinař||[https://dderevjanik.github.io/bc-thesis/# Scoring Local Quality of a Genome Assembly]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Chamula||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~chamula2/PokemonIndigoPlateau/ Pokémon Indigo Plateua]
+
|Sabína Fačkovcová||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/# Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Mašek||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~masek4/bak/ Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel]
+
|Jonatan Ondrej Foltýn||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~foltyn5/Bakalarka/# Lokálne príznaky na 3D dátach]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Marianna Ráchelová||Alexander Šimko||[http://detskylekarsenec.sk/bc_praca/bc.html Serverová aplikácia pre mobilného sprievodcu FMFI]
+
|Marián Glatzner||Jozef Šiška||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~glatzner1/BAC/# Pathfinding algorithms on procedurally generated graphs]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Séleš||Paula Budzáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~seles2/stranka%20-%20bc/index.html Lokálne príznaky v rozpoznávaní tváre]
+
|Jana Harvanová||Jozef Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~harvanova11/bak# Hierarchical pathfinding in computer games]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Gabriela Slaninková||Andrej Lúčny||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~slaninkova15/bakalarskaPraca/bakalarskaPraca.html Webová aplikácia na poloautomatický zber údajov k inventúre skladu]
+
|Peter Hlatky||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hlatky5/bakalarka/# Sociálne športovanie]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Peter Stingel||Peter Borovanský||[https://stingel.github.io/ Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch]
+
|Patrik Hudák||PETER GERGEĽ||[http://www.ipd.sk/bakalarska_praca/# Webová aplikácia na efektívne manažovanie úloh]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Viktória Šimšíková||Roman Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~simsikova2/bachelor_thesis/ Web Application for Interaction Visualisation]
+
|Timotej Jurášek||Michal Ferko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~jurasek7/bak/ Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Dana Škorvánková||Martin Madaras||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~skorvankova11/bachelor/ Capturing of Movement During Music Performance]
+
|Patrik Katrinec||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~katrinec4/index.html# 3D Ovládanie rádiologického modelu pomocou mobilného zariadenia]
|| || || || || || || || || ||  || ||
+
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Richard Tóth||Martin Madaras||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~toth145/bc/ Virtual Reality Rendering of Music Performance]
+
|Juraj Košťál||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kostal15/bakalarskapraca/ Strategická hra pre viac hráčov]
|| || || || || || || || || || || ||
+
||+|| || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Filip Kováč||Milan Ftáčnik||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac231/myWebpage/projects/bcThesis.html# Automaticke generovanie derivacii rezidualnej funkcie pre numericku minimalizaciu na CPU a GPU]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Eva Kunovská||Milan Ftáčnik||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kunovska2/# Multispektrálna analýza tváre]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Mária Mériová||Milan Ftáčnik||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~meriova7/bc/# RGBD príznaky]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Kristína Miklošová||František Gyárfáš||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~miklosova41/bc/index.html# Objednávací webový depozitár fotografií]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Štefan Ortutay||Alexander Šimko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ortutay2/bc/# Logický pracovný stôl]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Michal Pandula||Andrej Lúčny||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~pandula3/bakalarka/# Použitie webových služieb pre integráciu internetových obchodov]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Richard Rožár||||[ ]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Robert Ruska||Jozef Šiška||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ruska2/BP/# Živá online hra pre mobilné zariadenia s GPS]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Tomáš Sláma||Martin Takáč||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~slama6/bak-praca/index.html# Návrh a realizácia webovej aplikácie Financovanie politických strán]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Monika Štrbová||Zuzana Černeková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~strbova43/bc/ Metódy spracovania multispektrálneho videa]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Michaela Vávrová||Tatiana Jajcayová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vavrova55/web_bc/# Cieľom práce je modifikovať známy Hillow kryptosystém na šifrovanie slovenských textov]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Ladislav Wagner||Ivana Varhaníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wagner13/bp/ Vystrihovačka]
 +
|| || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Samuel Wendl||DAMAS GRUSKA||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wendl4/# Analýza spätnej väzby z automatizovane spracovaných verejných dát]
 +
|| || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
| Adam Vozár||František Gyarfáš||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~vozar23/ Zdieľaný kalendár pre študentov na vysokej škole]
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
 
|}
 
|}

Latest revision as of 04:07, 19 February 2018

Štvrtok, 9:50, M-II, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 23.
2.
2.
3.
9.
3.
16.
3.
23.
3.
30.
4.
6.
4.
20.
4.
27.
4.
4.
5.
11.
5.
Tomáš Bakoš Jozef Šiška Tvorba príbehov v počítačových hrách
Martin Bohumel Alexander Šimko Mobilný sprievodca FMFI
Roman Brojo [ ]
Matej Buzáš Alexander Šimko Pokročilý merač času
Daniel Derevjanik Tomáš Vinař Scoring Local Quality of a Genome Assembly
Sabína Fačkovcová Paula Budzáková Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov
Jonatan Ondrej Foltýn Paula Budzáková Lokálne príznaky na 3D dátach
Marián Glatzner Jozef Šiška Pathfinding algorithms on procedurally generated graphs
Jana Harvanová Jozef Šiška Hierarchical pathfinding in computer games
Peter Hlatky Peter Borovanský Sociálne športovanie
Patrik Hudák PETER GERGEĽ Webová aplikácia na efektívne manažovanie úloh
Timotej Jurášek Michal Ferko Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách
Patrik Katrinec Peter Borovanský 3D Ovládanie rádiologického modelu pomocou mobilného zariadenia
Juraj Košťál Andrej Blaho Strategická hra pre viac hráčov +
Filip Kováč Milan Ftáčnik Automaticke generovanie derivacii rezidualnej funkcie pre numericku minimalizaciu na CPU a GPU
Eva Kunovská Milan Ftáčnik Multispektrálna analýza tváre
Mária Mériová Milan Ftáčnik RGBD príznaky
Kristína Miklošová František Gyárfáš Objednávací webový depozitár fotografií
Štefan Ortutay Alexander Šimko Logický pracovný stôl
Michal Pandula Andrej Lúčny Použitie webových služieb pre integráciu internetových obchodov
Richard Rožár [ ]
Robert Ruska Jozef Šiška Živá online hra pre mobilné zariadenia s GPS
Tomáš Sláma Martin Takáč Návrh a realizácia webovej aplikácie Financovanie politických strán
Monika Štrbová Zuzana Černeková Metódy spracovania multispektrálneho videa
Michaela Vávrová Tatiana Jajcayová Cieľom práce je modifikovať známy Hillow kryptosystém na šifrovanie slovenských textov
Ladislav Wagner Ivana Varhaníková Vystrihovačka
Samuel Wendl DAMAS GRUSKA Analýza spätnej väzby z automatizovane spracovaných verejných dát