m
m
Line 1: Line 1:
'''Štvrtok, 9:50, M-II, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková'''<br>
+
'''Streda, 11:30, M-II, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková'''<br>
 
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
 
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
 
<!-- Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu] -->
 
<!-- Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu] -->
Line 6: Line 6:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma
||23.<br>2.||2.<br>3.||9.<br>3.||16.<br>3.||23.<br>3.||30.<br>4.||6.<br>4.||20.<br>4.||27.<br>4.||4.<br>5.||11.<br>5.
+
||21.<br>2.||28.<br>2.||7.<br>3.||14.<br>3.||21.<br>3.||28.<br>3.||4.<br>4.||11.<br>4.||18.<br>4.||25.<br>4.||2.<br>5.||9.<br>5.
 
|-
 
|-
|Tomáš Bakoš||Jozef Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bakos18/bak/# Tvorba príbehov v počítačových hrách]
+
|Tamás Danis||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~danis30/bc/ Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || || || ||
 
|-
 
|-
|Martin Bohumel||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohumel7/bp/# Mobilný sprievodca FMFI]
+
|Martin Demeter||Marek Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~demeter19/bc/stranka/ Webový portál Vedeckej olympiády]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Roman Brojo||||[ ]
+
|Izabela Dobšovičová||Zuzana Berger-Haladová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~dobsovicova10/bc_stranka/ Aplikácia na meranie dĺžky a šírky chodidla z fotografie]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Matej Buzáš||Alexander Šimko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~buzas3/bakalarka/# Pokročilý merač času]
+
|Sabína Fačkovcová||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/ Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Daniel Derevjanik||Tomáš Vinař||[https://dderevjanik.github.io/bc-thesis/# Scoring Local Quality of a Genome Assembly]
+
|Ondrej Hrušovský||František Gyarfáš||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~hrusovsky21/bakalarskapraca/ Vytvorenie herného prototypu v Unreal Engine 4]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Sabína Fačkovcová||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/# Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
+
|Michal Chamula||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~chamula2/PokemonIndigoPlateau/ Pokémon Indigo Plateua]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Jonatan Ondrej Foltýn||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~foltyn5/Bakalarka/# Lokálne príznaky na 3D dátach]
+
|Martin Mašek||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~masek4/bak/ Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Marián Glatzner||Jozef Šiška||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~glatzner1/BAC/# Pathfinding algorithms on procedurally generated graphs]
+
|Marianna Ráchelová||Alexander Šimko||[http://detskylekarsenec.sk/bc_praca/bc.html Serverová aplikácia pre mobilného sprievodcu FMFI]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Jana Harvanová||Jozef Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~harvanova11/bak# Hierarchical pathfinding in computer games]
+
|Michal Séleš||Paula Budzáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~seles2/stranka%20-%20bc/index.html Lokálne príznaky v rozpoznávaní tváre]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Peter Hlatky||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hlatky5/bakalarka/# Sociálne športovanie]
+
|Gabriela Slaninková||Andrej Lúčny||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~slaninkova15/bakalarskaPraca/bakalarskaPraca.html Webová aplikácia na poloautomatický zber údajov k inventúre skladu]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Patrik Hudák||PETER GERGEĽ||[http://www.ipd.sk/bakalarska_praca/# Webová aplikácia na efektívne manažovanie úloh]
+
|Peter Stingel||Peter Borovanský||[https://stingel.github.io/ Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Timotej Jurášek||Michal Ferko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~jurasek7/bak/ Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách]
+
|Viktória Šimšíková||Roman Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~simsikova2/bachelor_thesis/ Web Application for Interaction Visualisation]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Patrik Katrinec||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~katrinec4/index.html# 3D Ovládanie rádiologického modelu pomocou mobilného zariadenia]
+
|Dana Škorvánková||Martin Madaras||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~skorvankova11/bachelor/ Capturing of Movement During Music Performance]
|| || || || || || || || || || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Juraj Košťál||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kostal15/bakalarskapraca/ Strategická hra pre viac hráčov]
+
|Richard Tóth||Martin Madaras||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~toth145/bc/ Virtual Reality Rendering of Music Performance]
||+|| || || || || || || || || ||
+
|| || || || || || || || || || || ||
|-
+
|Filip Kováč||Milan Ftáčnik||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac231/myWebpage/projects/bcThesis.html# Automaticke generovanie derivacii rezidualnej funkcie pre numericku minimalizaciu na CPU a GPU]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Eva Kunovská||Milan Ftáčnik||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kunovska2/# Multispektrálna analýza tváre]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Mária Mériová||Milan Ftáčnik||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~meriova7/bc/# RGBD príznaky]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Kristína Miklošová||František Gyárfáš||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~miklosova41/bc/index.html# Objednávací webový depozitár fotografií]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Štefan Ortutay||Alexander Šimko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ortutay2/bc/# Logický pracovný stôl]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Michal Pandula||Andrej Lúčny||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~pandula3/bakalarka/# Použitie webových služieb pre integráciu internetových obchodov]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Richard Rožár||||[ ]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Robert Ruska||Jozef Šiška||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ruska2/BP/# Živá online hra pre mobilné zariadenia s GPS]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Tomáš Sláma||Martin Takáč||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~slama6/bak-praca/index.html# Návrh a realizácia webovej aplikácie Financovanie politických strán]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Monika Štrbová||Zuzana Černeková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~strbova43/bc/ Metódy spracovania multispektrálneho videa]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Michaela Vávrová||Tatiana Jajcayová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vavrova55/web_bc/# Cieľom práce je modifikovať známy Hillow kryptosystém na šifrovanie slovenských textov]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Ladislav Wagner||Ivana Varhaníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wagner13/bp/ Vystrihovačka]
+
|| || || || || || || || || || ||
+
|-
+
|Samuel Wendl||DAMAS GRUSKA||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~wendl4/# Analýza spätnej väzby z automatizovane spracovaných verejných dát]
+
|| || || || || || || || || || ||  
+
 
|-
 
|-
 +
| Adam Vozár||František Gyarfáš||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~vozar23/ Zdieľaný kalendár pre študentov na vysokej škole]
 +
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|}
 
|}

Revision as of 03:02, 19 February 2018

Streda, 11:30, M-II, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 21.
2.
28.
2.
7.
3.
14.
3.
21.
3.
28.
3.
4.
4.
11.
4.
18.
4.
25.
4.
2.
5.
9.
5.
Tamás Danis Andrej Blaho Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca
Martin Demeter Marek Nagy Webový portál Vedeckej olympiády
Izabela Dobšovičová Zuzana Berger-Haladová Aplikácia na meranie dĺžky a šírky chodidla z fotografie
Sabína Fačkovcová Paula Budzáková Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov
Ondrej Hrušovský František Gyarfáš Vytvorenie herného prototypu v Unreal Engine 4
Michal Chamula František Gyarfáš Pokémon Indigo Plateua
Martin Mašek Pavel Petrovič Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel
Marianna Ráchelová Alexander Šimko Serverová aplikácia pre mobilného sprievodcu FMFI
Michal Séleš Paula Budzáková Lokálne príznaky v rozpoznávaní tváre
Gabriela Slaninková Andrej Lúčny Webová aplikácia na poloautomatický zber údajov k inventúre skladu
Peter Stingel Peter Borovanský Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch
Viktória Šimšíková Roman Hrušecký Web Application for Interaction Visualisation
Dana Škorvánková Martin Madaras Capturing of Movement During Music Performance
Richard Tóth Martin Madaras Virtual Reality Rendering of Music Performance
Adam Vozár František Gyarfáš Zdieľaný kalendár pre študentov na vysokej škole