m
m
Line 57: Line 57:
 
|Andrej Vašek||Náther||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~vasek15/bp/ Hľadanie komunít s využitím Absorbujúcich Markovovských Reťazcov]
 
|Andrej Vašek||Náther||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~vasek15/bp/ Hľadanie komunít s využitím Absorbujúcich Markovovských Reťazcov]
 
||+||+||p||+|| || || || || || || ||   
 
||+||+||p||+|| || || || || || || ||   
 +
|}
 +
 +
Hodnotenie denníkov:
 +
 +
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
 +
|- align="center"
 +
| ||14. 3.
 +
|-
 +
|Omar Al-Shafe´i||vzorne
 +
|-
 +
|Miriam Cidoríková||fajn
 +
|-
 +
|Simona Dubeková||nice
 +
|-
 +
|Viktor Freyer||chýba
 +
|-
 +
|Adam Gonšenica||neaktuálny a priveľmi heslovitý
 +
|-
 +
|Slavomír Holenda||chýba
 +
|-
 +
|Lenka Kudláčová||ok
 +
|-
 +
|Zuzana Mačicová||fajn
 +
|-
 +
|Ján Majerský||vzorne
 +
|-
 +
|Jakub Mišovský||ešte sa pripravuje :)
 +
|-
 +
|Radovan Orinčák||chýba
 +
|-
 +
|Marcel Palaj||prosím aktualizovať
 +
|-
 +
|Adam Rigan||chýba
 +
|-
 +
|Nikola Rusnáková||chýba
 +
|-
 +
|Sabína Samporová||ok, prosím konkretnejšie
 +
|-
 +
|Jakub Toma||nice
 +
|-
 +
|Andrej Vašek||ok
 
|}
 
|}

Revision as of 23:51, 14 March 2022

Utorok, 9:50 - 10:35, M-V, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 15.
2.
22.
2.
1.
3.
8.
3.
15.
3.
22.
3.
29.
3.
05.
4.
12.
4.
26.
4.
3.
5.
10.
5.
Omar Al-Shafe´i Komara Implementácia algoritmu eliminácie pravidla rezu pre sekventový kalkulus LK^h v paradigme deklaratívneho programovania + - p +
Miriam Cidoríková Gruska Analýza návštevníkov Bratislavy + + + p
Simona Dubeková Jajcayová Asymmetric graphs + p + +
Viktor Freyer Hrušecký Intranetová aplikácia v oblasti výživového mentoringu - + p -
Adam Gonšenica Nagy Webová aplikácia na správu cenníkov + o o p
Slavomír Holenda Malinovská Neurónová sieť s exponenciálnou vrstvou + + + p
Lenka Kudláčová Janáček Protokol TRILL + + o p
Zuzana Mačicová Ďurikovič Implementácia aproximácie priamej a inverznej kinematiky paralelného mechanizmu nôh robota Artaban + + - p
Ján Majerský Gruska Analýza sociálnej siete Twitter + + p -
Jakub Mišovský Malinovská Humanoidný robot NICO a uchopovanie predmetov + + - +
Radovan Orinčák Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Tabulka 100 + p + +
Marcel Palaj Borovanský Navigácia pre športové lietanie + p + +
Adam Rigan Kľuka Katedrová dochádzková webová aplikácia + + p +
Nikola Rusnáková Gruska Analýza hashtagov v sociálnej sieti + + + o
Sabína Samporová Malinovská Prepojenie virtuálnej reality so simulovaným robotom ICub + p + o
Jakub Toma Škorvánková Automatic Human Body Part Segmentation + + + +
Andrej Vašek Náther Hľadanie komunít s využitím Absorbujúcich Markovovských Reťazcov + + p +

Hodnotenie denníkov:

14. 3.
Omar Al-Shafe´i vzorne
Miriam Cidoríková fajn
Simona Dubeková nice
Viktor Freyer chýba
Adam Gonšenica neaktuálny a priveľmi heslovitý
Slavomír Holenda chýba
Lenka Kudláčová ok
Zuzana Mačicová fajn
Ján Majerský vzorne
Jakub Mišovský ešte sa pripravuje :)
Radovan Orinčák chýba
Marcel Palaj prosím aktualizovať
Adam Rigan chýba
Nikola Rusnáková chýba
Sabína Samporová ok, prosím konkretnejšie
Jakub Toma nice
Andrej Vašek ok