(Vytvorená stránka „* Babál * Bencz * Eliaš * Horváth * Horváth * Jaroš * Jurkasová * Kočalka * Kosec * Maťko * Slimák * Sternmüller * Tamáš * Tomana * Valentovič * Zdarilek *...“)
 
m
Line 1: Line 1:
* Babál
+
'''Utorok, 9:50 - 11:20, I-8, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková'''<br>
* Bencz
+
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
* Eliaš
+
 
* Horváth
+
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
* Horváth
+
|- align="center"
* Jaroš
+
| ||školiteľ||téma
* Jurkasová
+
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||10.<br>3.||17.<br>3.||24.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4. ||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.
* Kočalka
+
|-
* Kosec
+
|Šimon Babál||Štancelová||[https://babalsim.github.io/bp/ Rozpoznanie tónov hry na klavíri]
* Maťko
+
|| || || || || || || || || || || || ||
* Slimák
+
|-
* Sternmüller
+
|Filip Eliáš||Ftáčnik||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~elias29/Bakal%c3%a1rskaPr%c3%a1caStr%c3%a1nka/ Automatická vizuálna kontrola vstupu]
* Tamáš
+
|| || || || || || || || || || || || ||
* Tomana
+
|-
* Valentovič
+
|Michal Horváth||Gyarfaš||[https://michalhorvath.io/bachelor-thesis/ Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov]
* Zdarilek
+
|| || || || || || || || || || || || ||
* Zemko
+
|-
 +
|Balázs Horváth||Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~horvath186/ Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli ]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Marek Jaroš||Lúčny||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~jaros20/bakalarska_praca.html Rozpoznávanie tvárí]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Linda Jurkasová||Šimko||[http://linda.jurkas.sk/bp/ Sprievodca FMFI]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Andrej Kočalka||Lúčny||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~kocalka1/ Vizuálne odčítanie hodnoty z merača]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Tomáš Kosec||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kosec7/BakalarskaPraca/ Algoritmy riadenia humanoidného robota]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Tomáš Maťko||Kocúr||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~matko9/ Kalibrácia dopravných kamier založená na detekcii úbežníkov]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Martin Slimák||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~slimak5/ Distribuovaná riadiaca infraštruktúra mobilného robota]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Robert Sternmuller||Černeková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~sternmuller8/Bakal%C3%A1rska%20praca/navigacia.html Detekcia dopravných značiek
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Peter Tamáš||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~tamas14/ Hardvérová a softvérová nadstavba palubného počítača osobného automobilu ]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|František Tomana||Ftáčnik||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~tomana2/Bakalarska_praca/ Rozšírenie automatickej konštrukcie závislého šva]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Adam Valentovič||Černeková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~valentovic5/ Metódy rozpoznania konkrétneho človeka pri čiastočnej oklúzii ]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Ján Zdarilek||Černeková||[https://zdarilek2.github.io/bak_praca/ Detekcia jazdných pruhov]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Andrej Zemko||Štancelová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zemko18/Bakalarka/ Lokálne príznaky v rozpoznaní tváre]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|}
 +
<br><br>

Revision as of 15:26, 20 February 2020

Utorok, 9:50 - 11:20, I-8, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
10.
3.
17.
3.
24.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
Šimon Babál Štancelová Rozpoznanie tónov hry na klavíri
Filip Eliáš Ftáčnik Automatická vizuálna kontrola vstupu
Michal Horváth Gyarfaš Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov
Balázs Horváth Nagy Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli
Marek Jaroš Lúčny Rozpoznávanie tvárí
Linda Jurkasová Šimko Sprievodca FMFI
Andrej Kočalka Lúčny Vizuálne odčítanie hodnoty z merača
Tomáš Kosec Petrovič Algoritmy riadenia humanoidného robota
Tomáš Maťko Kocúr Kalibrácia dopravných kamier založená na detekcii úbežníkov
Martin Slimák Petrovič Distribuovaná riadiaca infraštruktúra mobilného robota
Robert Sternmuller Černeková [http://www.st.fmph.uniba.sk/~sternmuller8/Bakal%C3%A1rska%20praca/navigacia.html Detekcia dopravných značiek
Peter Tamáš Petrovič Hardvérová a softvérová nadstavba palubného počítača osobného automobilu
František Tomana Ftáčnik Rozšírenie automatickej konštrukcie závislého šva
Adam Valentovič Černeková Metódy rozpoznania konkrétneho človeka pri čiastočnej oklúzii
Ján Zdarilek Černeková Detekcia jazdných pruhov
Andrej Zemko Štancelová Lokálne príznaky v rozpoznaní tváre