(Vytvorená stránka „'''Streda, 11:30, M-II, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková'''<br> <small>[ '' naspäť na stránku Bakalárskeho seminára '' ]</small><br> <!-- Pr...“)
 
m
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 18: Line 18:
 
|-
 
|-
 
|Sabína Fačkovcová||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/ Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
 
|Sabína Fačkovcová||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~fackovcova5/bc/ Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov]
 +
|| || || || || || || || || ||  || ||
 +
|-
 +
|Jonatan Ondrej Foltýn||Paula Budzáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~foltyn5/Bakalarka/ Lokálne príznaky na 3D dátach]
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
Line 26: Line 29:
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
|Martin Mašek||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~masek4/bak/ Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel]
+
|Matej Kopčík||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kopcik10/ Dopravný monitoring]
 +
|| || || || || || || || || ||  || ||
 +
|-
 +
|Martin Mašek||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~masek4/bc/ Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel]
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-
Line 36: Line 42:
 
|-
 
|-
 
|Gabriela Slaninková||Andrej Lúčny||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~slaninkova15/bakalarskaPraca/bakalarskaPraca.html Webová aplikácia na poloautomatický zber údajov k inventúre skladu]
 
|Gabriela Slaninková||Andrej Lúčny||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~slaninkova15/bakalarskaPraca/bakalarskaPraca.html Webová aplikácia na poloautomatický zber údajov k inventúre skladu]
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|Peter Stingel||Peter Borovanský||[https://stingel.github.io/ Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch]
 
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|| || || || || || || || || ||  || ||
 
|-
 
|-

Latest revision as of 22:50, 11 March 2018

Streda, 11:30, M-II, Milan Ftáčnik, Zuzana Černeková
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 21.
2.
28.
2.
7.
3.
14.
3.
21.
3.
28.
3.
4.
4.
11.
4.
18.
4.
25.
4.
2.
5.
9.
5.
Tamás Danis Andrej Blaho Aplikácia na podporu prevencie a zdravia jedinca
Martin Demeter Marek Nagy Webový portál Vedeckej olympiády
Izabela Dobšovičová Zuzana Berger-Haladová Aplikácia na meranie dĺžky a šírky chodidla z fotografie
Sabína Fačkovcová Paula Budzáková Porovnanie 2D a 3D lokálnych príznakov
Jonatan Ondrej Foltýn Paula Budzáková Lokálne príznaky na 3D dátach
Ondrej Hrušovský František Gyarfáš Vytvorenie herného prototypu v Unreal Engine 4
Michal Chamula František Gyarfáš Pokémon Indigo Plateua
Matej Kopčík Peter Borovanský Dopravný monitoring
Martin Mašek Pavel Petrovič Záznam, spracovanie a vizualizácia diagnostických údajov z testovacích jázd nákladných vozidiel
Marianna Ráchelová Alexander Šimko Serverová aplikácia pre mobilného sprievodcu FMFI
Michal Séleš Paula Budzáková Lokálne príznaky v rozpoznávaní tváre
Gabriela Slaninková Andrej Lúčny Webová aplikácia na poloautomatický zber údajov k inventúre skladu
Viktória Šimšíková Roman Hrušecký Web Application for Interaction Visualisation
Dana Škorvánková Martin Madaras Capturing of Movement During Music Performance
Richard Tóth Martin Madaras Virtual Reality Rendering of Music Performance
Adam Vozár František Gyarfáš Zdieľaný kalendár pre študentov na vysokej škole