m
m
Line 8: Line 8:
 
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
 
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
 
|-
 
|-
|Jakub Bičian||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bician4/  Timeline for PC]
+
|Jakub Bičian||Ivana Varhaníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bician4/  Timeline for PC]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Maroš Brindza||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~brindza3/  Metódy spracovania multispektrálnych obrazov]
+
|Maroš Brindza||Elena Šikudová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~brindza3/  Metódy spracovania multispektrálnych obrazov]
 
| +  || || || || || || || || || || || ||  
 
| +  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Roman Brojo||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~brojo1/bc/  Určenie voľných miest na parkovisku pomocou kamery]
+
|Roman Brojo||Milan Ftáčnik||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~brojo1/bc/  Určenie voľných miest na parkovisku pomocou kamery]
 
|  + || || || || || || || || || || || ||  
 
|  + || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Jozef Chovanec||? ?||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~chovanec35/bakalarka_web/  Porovnanie implementovaných metód strojového učenia v knižniciach Matlab, Python a OpenCV]
+
|Jozef Chovanec||Elena Šikudová||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~chovanec35/bakalarka_web/  Porovnanie implementovaných metód strojového učenia v knižniciach Matlab, Python a OpenCV]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Matúš Čongrády||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~congrady2/  Vytvorenie softwaru na spracovanie výstupov z testovania v UX labe, implementácia a otestovanie UI pre vybrané časti internet bankingu, vytvorenie prototypu vybraných častí UI pre internet banking]
+
|Matúš Čongrády||Elena Šikudová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~congrady2/  Vytvorenie softwaru na spracovanie výstupov z testovania v UX labe, implementácia a otestovanie UI pre vybrané časti internet bankingu, vytvorenie prototypu vybraných častí UI pre internet banking]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Danek||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~danek8/bakalar/  Timeline for mobile devices]
+
|Martin Danek||Ivana Varhaníková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~danek8/bakalar/  Timeline for mobile devices]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Lukáš Danko||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~danko31/bac_stranka/  Blenderovský modul pre rozklad objektu]
+
|Lukáš Danko||Róbert Bohdal||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~danko31/bac_stranka/  Blenderovský modul pre rozklad objektu]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Peter Daráš||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~daras3/Bakalarska_praca/BAKALARSKA.PRACA/  Blenderovský modul pre tvorbu charakteristického fraktálneho terénu]
+
|Peter Daráš||Róbert Bohdal||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~daras3/Bakalarska_praca/BAKALARSKA.PRACA/  Blenderovský modul pre tvorbu charakteristického fraktálneho terénu]
 
| +  || || || || || || || || || || || ||  
 
| +  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Marek Dubovský||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~dubovsky20/Bakalarka/  Porovnanie nástrojov na analýzu obrazu v knižniciach Matlab, Python a OpenCV]
+
|Marek Dubovský||Elena Šikudová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~dubovsky20/Bakalarka/  Porovnanie nástrojov na analýzu obrazu v knižniciach Matlab, Python a OpenCV]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Patrícia Fekiačová||? ?||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~fekiacova15/bakalarka/  Množina vizuálnych slov a jej použitie pri vyhľadávanií obrazov]
+
|Patrícia Fekiačová||Elena Šikudová||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~fekiacova15/bakalarka/  Množina vizuálnych slov a jej použitie pri vyhľadávanií obrazov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Tomáš Grešík||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~gresik1/bakalarka/  Vhodnosť sledovacích metód pre sledovanie človeka]
+
|Tomáš Grešík||Zuzana Černeková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~gresik1/bakalarka/  Vhodnosť sledovacích metód pre sledovanie človeka]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Matej Hudec||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hudec26/  Spracovanie a vizualizácia trendových dát z 12 ročníkov konferencie Kognícia a umelý život]
+
|Matej Hudec||Martin Takáč||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hudec26/  Spracovanie a vizualizácia trendových dát z 12 ročníkov konferencie Kognícia a umelý život]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Dávid Jámbor||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jambor11/  Analysis and visualization of sociometric data]
+
|Dávid Jámbor||Martin Takáč||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jambor11/  Analysis and visualization of sociometric data]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Juraj Košťál||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kostal15/bakalarskapraca/  Strategická hra pre viac hráčov]
+
|Juraj Košťál||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kostal15/bakalarskapraca/  Strategická hra pre viac hráčov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Peter Koza||? ?||[https://davinci.fmph.uniba.sk/%7Ekoza9/stranka%20k%20bakal%C3%A1rke/  Grafické prostredie na zobrazovanie a editovanie RNA motívov]
+
|Peter Koza||Bronislava Brejová||[https://davinci.fmph.uniba.sk/%7Ekoza9/stranka%20k%20bakal%C3%A1rke/  Grafické prostredie na zobrazovanie a editovanie RNA motívov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Krasňan||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krasnan3/bakalarska-praca/  Blenderovský modul pre deformáciu vodnej hladiny simulovaním Archimedovho zákona]
+
|Martin Krasňan||Róbert Bohdal||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krasnan3/bakalarska-praca/  Blenderovský modul pre deformáciu vodnej hladiny simulovaním Archimedovho zákona]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Miklis||? ?||[http://bakalarska-praca-miklis.weebly.com/  Mobilná hra s rozšírenou realitou]
+
|Martin Miklis||Peter Borovanský||[http://bakalarska-praca-miklis.weebly.com/  Mobilná hra s rozšírenou realitou]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Jakub Motýľ||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~motyl2/bc/  Animation of rigged 3D model using Oculus Rift]
+
|Jakub Motýľ||Ivana Varhaníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~motyl2/bc/  Animation of rigged 3D model using Oculus Rift]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Viktor Nagy||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~nagy135/Bakalarska_praca/  Interaktívny grafický editor titulkov]
+
|Viktor Nagy||František Gyárfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~nagy135/Bakalarska_praca/  Interaktívny grafický editor titulkov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ján Pavlásek||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~pavlasek2/bakalarka_web/  Aplikácia na zber dát, prehľadávanie a vizualizáciu spoločenských vzahov a vplyvov]
+
|Ján Pavlásek||Mária Markošová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~pavlasek2/bakalarka_web/  Aplikácia na zber dát, prehľadávanie a vizualizáciu spoločenských vzahov a vplyvov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Eduard Princ||? ?||[http://princ.php5.sk/  Mobilný sprievodca FMFI]
+
|Eduard Princ||Alexander Šimko||[http://princ.php5.sk/  Mobilný sprievodca FMFI]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Jozef Richter||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~richter14/bc.html  Porovnanie databáz pre hodnotenie modelov na detekciu významných oblastí]
+
|Jozef Richter||Júlia Kučerová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~richter14/bc.html  Porovnanie databáz pre hodnotenie modelov na detekciu významných oblastí]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Róbert Sarvaš||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~sarvas5 Fotoralistické real-time rendering techniky pre procedurálne modely]
+
|Róbert Sarvaš||Ivana Uhlíková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~sarvas5 Fotoralistické real-time rendering techniky pre procedurálne modely]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Jakub Sedláček||? ?||[http://bc.ownage.sk/  GPS hra pre mobilné zariadenia]
+
|Jakub Sedláček||Martin Baláž||[http://bc.ownage.sk/  GPS hra pre mobilné zariadenia]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Katarína Šimnová||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~simnova2/bakalarka.html  Softvérové nástroje pre vizualizáciu a spracovanie dát z plošného detektora pri röntgenovej štruktúrnej analýze]
+
|Katarína Šimnová||Roman Ďurikovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~simnova2/bakalarka.html  Softvérové nástroje pre vizualizáciu a spracovanie dát z plošného detektora pri röntgenovej štruktúrnej analýze]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
Line 86: Line 86:
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Marek Šmahovský||? ?||[http://marek.smaho.eu/skola/bc.php  Possibilities of interaction in content created for Oculus Rift]
+
|Marek Šmahovský||Ivana Varhaníková||[http://marek.smaho.eu/skola/bc.php  Possibilities of interaction in content created for Oculus Rift]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Monika Štrbová||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~strbova43/bc/  Metódy spracovania multispektrálneho videa]
+
|Monika Štrbová||Zuzana Černeková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~strbova43/bc/  Metódy spracovania multispektrálneho videa]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Roman Vrecník||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vrecnik1/BC/ Bakalárska Práca : Progresívne Meshe]
+
|Roman Vrecník||Martin Samuelčík||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vrecnik1/bc/ Bakalárska Práca : Progresívne Meshe]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 21:16, 19 February 2016

Štvrtok, 9:50, M-II, Milan Ftáčnik
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Jakub Bičian Ivana Varhaníková Timeline for PC
Maroš Brindza Elena Šikudová Metódy spracovania multispektrálnych obrazov +
Roman Brojo Milan Ftáčnik Určenie voľných miest na parkovisku pomocou kamery +
Jozef Chovanec Elena Šikudová Porovnanie implementovaných metód strojového učenia v knižniciach Matlab, Python a OpenCV
Matúš Čongrády Elena Šikudová Vytvorenie softwaru na spracovanie výstupov z testovania v UX labe, implementácia a otestovanie UI pre vybrané časti internet bankingu, vytvorenie prototypu vybraných častí UI pre internet banking
Martin Danek Ivana Varhaníková Timeline for mobile devices
Lukáš Danko Róbert Bohdal Blenderovský modul pre rozklad objektu
Peter Daráš Róbert Bohdal Blenderovský modul pre tvorbu charakteristického fraktálneho terénu +
Marek Dubovský Elena Šikudová Porovnanie nástrojov na analýzu obrazu v knižniciach Matlab, Python a OpenCV
Patrícia Fekiačová Elena Šikudová Množina vizuálnych slov a jej použitie pri vyhľadávanií obrazov
Tomáš Grešík Zuzana Černeková Vhodnosť sledovacích metód pre sledovanie človeka
Matej Hudec Martin Takáč Spracovanie a vizualizácia trendových dát z 12 ročníkov konferencie Kognícia a umelý život
Dávid Jámbor Martin Takáč Analysis and visualization of sociometric data
Juraj Košťál Andrej Blaho Strategická hra pre viac hráčov
Peter Koza Bronislava Brejová Grafické prostredie na zobrazovanie a editovanie RNA motívov
Martin Krasňan Róbert Bohdal Blenderovský modul pre deformáciu vodnej hladiny simulovaním Archimedovho zákona
Martin Miklis Peter Borovanský Mobilná hra s rozšírenou realitou
Jakub Motýľ Ivana Varhaníková Animation of rigged 3D model using Oculus Rift
Viktor Nagy František Gyárfáš Interaktívny grafický editor titulkov
Ján Pavlásek Mária Markošová Aplikácia na zber dát, prehľadávanie a vizualizáciu spoločenských vzahov a vplyvov
Eduard Princ Alexander Šimko Mobilný sprievodca FMFI
Jozef Richter Júlia Kučerová Porovnanie databáz pre hodnotenie modelov na detekciu významných oblastí
Róbert Sarvaš Ivana Uhlíková Fotoralistické real-time rendering techniky pre procedurálne modely
Jakub Sedláček Martin Baláž GPS hra pre mobilné zariadenia
Katarína Šimnová Roman Ďurikovič Softvérové nástroje pre vizualizáciu a spracovanie dát z plošného detektora pri röntgenovej štruktúrnej analýze
Joachim Šiškovič ? ? Desktopová aplikácia pre ukladanie, popisovanie, vyhľadávanie a úpravu fotografií
Marek Šmahovský Ivana Varhaníková Possibilities of interaction in content created for Oculus Rift
Monika Štrbová Zuzana Černeková Metódy spracovania multispektrálneho videa
Roman Vrecník Martin Samuelčík Bakalárska Práca : Progresívne Meshe