Štvrtok, 08:10 - 9:40, M-VI, Zuzana Černeková
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
3.
4.
10.
4.
24.
4.
15.
5.
22.
5.
Blaščák Miloš František Gyárfáš Interaktívna webová galéria s editorom fotografií
Adamec Samuel Martin Samuelčík Simulácia štruktúry bunky
Bakus Jozef Ľubomír Lúčan Graphoid Puzzle Game
Budzáková Paula Elena Šikudová Metódy vyhodnocovania psychofyzikálnych experimetov
Ďurikovičová Lucia Andrej Mihálik Nerealistické zobrazenie scény v reálnom čase
Farkas János Pavel Petrovič Vizuálny jazyk na konverziu súborov
Galan Michal Ján Kľuka jobs.matfyz.sk
Garai Miroslav Damas Gruska Analýza umeleckých diel (obrazov) pomocou grafických nástrojov
Krajči Timotej Martin Samuelčík Serverová časť pre bezdrôtové ovládanie pohybu vo virtuálnom priestore
Ledecký Boris Ivana Uhlíková Technologická prezentácia WebGL vizualizáciou vybraných fyzikálnych javov
Ľalík Vladimír Martin Samuelčík Klientská časť pre bezdrôtové ovládanie pohybu vo virtuálnom priestore
Mauritz Henrich Jozef Šiška Vytvoriť interaktívnu mapu fakulty s využitím infraštruktúry OpenStreetMap
Osrman Marek Zuzana Černeková Assistive Software for Colorblind People
Osvald Vladimír František Gyárfáš Interaktívny grafický nástroj na správu údajov
Ráchela Miroslav Peter Borovanský Podpora maloobchodnej predajne na platforme Android
Riečický Adam Martin Madaras OpenGL Texture and C++ Variable Visualizer
Rohleder Michal Damas Gruska Analýza umeleckých diel (obrazov) pomocou grafických nástrojov
Sedláček Lukáš Martin Samuelčík Web prezentácia COLLADA modelov
Sedláček Matej Jana Běhal Dadová Simulácia davu s interaktívnymi obmedzeniami
Slavkovský Martin Matej Novotný Dvojrozmerný fyzikálny engine pre simuláciu tuhých telies
Svítok Peter Elena Šikudová Softvér pre meranie psychofyzikálnych experimentov
Štancel Juraj Elena Šikudová PsychoEx - softvér pre psychofyzikálne experimenty
Štora Michal Andrej Lúčny Hra využívajúca rozpoznávanie tváre mobilnou aplikáciou
Švandra Tamás Martin Takáč Nástroj na dynamickú vizualizáciu umelých neurónových sietí typu SOM
Varečková Jana Martin Ilčík Deformácia tvárí na obrazoch podľa čŕt uživateľov
Vince Tomáš Martin Samuelčík 3D zobrazenie GPS cesty na platforme Android
Zaťková Barbora Miroslava Valíková Vizualizácia potopenia lode podľa historických podkladov
Zemko Michal Andrej Lúčny Farebný model CIE L*a*b* 1976
Revision as of 16:10, 19 February 2014 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)