m
m
Line 16: Line 16:
 
|-
 
|-
 
|Kristína Dvorská||Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~dvorska45/ Analýza vytvárania sociálnych sieti]
 
|Kristína Dvorská||Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~dvorska45/ Analýza vytvárania sociálnych sieti]
||+||+||+|| || || || || || || || ||  
+
||+||+||+||p|| || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Matej Komlóssy||Šiška||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~komlossy2/stranka_bakalarka/ Editor tabiel s rovnosťou a odvodenými pravidlami]
 
|Matej Komlóssy||Šiška||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~komlossy2/stranka_bakalarka/ Editor tabiel s rovnosťou a odvodenými pravidlami]
||+||p||+|| || || || || || || || ||  
+
||+||p||+||+|| || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Erik Korbeľ||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~korbel6/bakalarska_praca/ Algoritmus X pri riešení drevených hlavolamov]
 
|Erik Korbeľ||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~korbel6/bakalarska_praca/ Algoritmus X pri riešení drevených hlavolamov]
||+||+||p|| || || || || || || || ||  
+
||+||+||p||+|| || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ján Pastorek||Nagaj||[https://janpastorek.github.io/Bachelor-Thesis/ Reinforcement learning and evolutionary algorithms for CHSH nonlocal games]
 
|Ján Pastorek||Nagaj||[https://janpastorek.github.io/Bachelor-Thesis/ Reinforcement learning and evolutionary algorithms for CHSH nonlocal games]
||+||+||p|| || || || || || || || ||  
+
||+||+||p||+|| || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Slávik||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~slavik42/ Partial symmetries of graphs]
 
|Michal Slávik||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~slavik42/ Partial symmetries of graphs]
||+||p||+|| || || || || || || || ||  
+
||+||p||+||+|| || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Jakub Švorc||Gyarfaš||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~svorc7/BC Webový e-learningový portál pre interaktívnu výuku programovania]
 
|Jakub Švorc||Gyarfaš||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~svorc7/BC Webový e-learningový portál pre interaktívnu výuku programovania]
||+||+||+|| || || || || || || || ||  
+
||+||+||p||+|| || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|David Vachálek||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vachalek7/BP/ Dátová analýza veľkej databázy študentských riešení]
 
|David Vachálek||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vachalek7/BP/ Dátová analýza veľkej databázy študentských riešení]
||+||p||+|| || || || || || || || ||  
+
||+||p||+||+|| || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Andrej Vašek||Náther||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~vasek15/bp/ Hľadanie komunít s využitím Absorbujúcich Markovovských Reťazcov]
 
|Andrej Vašek||Náther||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~vasek15/bp/ Hľadanie komunít s využitím Absorbujúcich Markovovských Reťazcov]
||+||+||+|| || || || || || || || ||  
+
||+||+||+||p|| || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Martina Veselá||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vesela50/ Webová aplikácia pre výuku programovacieho jazyka pomocou iného jazyka]
 
|Martina Veselá||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vesela50/ Webová aplikácia pre výuku programovacieho jazyka pomocou iného jazyka]
||+||+||+|| || || || || || || || ||  
+
||+||+||+||p|| || || || || || || ||  
 
|}
 
|}
 
<br><br>
 
<br><br>

Revision as of 11:29, 9 March 2021

Utorok, 10:40, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


školiteľ téma 16.
2.
23.
2.
2.
3.
9.
3.
16.
3.
23.
3.
30.
3.
13.
4.
20.
4.
27.
4.
4.
5.
11.
5.
Kristína Dvorská Gruska Analýza vytvárania sociálnych sieti + + + p
Matej Komlóssy Šiška Editor tabiel s rovnosťou a odvodenými pravidlami + p + +
Erik Korbeľ Borovanský Algoritmus X pri riešení drevených hlavolamov + + p +
Ján Pastorek Nagaj Reinforcement learning and evolutionary algorithms for CHSH nonlocal games + + p +
Michal Slávik Jajcayová Partial symmetries of graphs + p + +
Jakub Švorc Gyarfaš Webový e-learningový portál pre interaktívnu výuku programovania + + p +
David Vachálek Gyarfáš Dátová analýza veľkej databázy študentských riešení + p + +
Andrej Vašek Náther Hľadanie komunít s využitím Absorbujúcich Markovovských Reťazcov + + + p
Martina Veselá Gyarfáš Webová aplikácia pre výuku programovacieho jazyka pomocou iného jazyka + + + pmeno denníky 9.3.
Kristína Dvorská ok +1
Matej Komlóssy ok +1
Erik Korbeľ ok +1
Ján Pastorek ok +1
Michal Slávik ok +1
Jakub Švorc ok +1
David Vachálek ok +1
Andrej Vašek neaktuálny (22.2.) -1
Martina Veselá ok +1