Štvrtok, 10:40, M-I, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obajobu

PP - pripraví si prezentáciu

školiteľ téma 23.
2.
2.
3.
9.
3.
16.
3.
23.
3.
30.
4.
20.
4.
27.
4.
4.
5.
11.
5.
Jerguš Adamec Andrej Blaho Internetový portál pre prístup k elektronickému katalógu kníh - p + - P + -
Soňa Barteková Andrej Blaho Pythonovský modul pre Karla p + + + - - -! PP
Karoly Belokostolsky Andrej Blaho Tutor pre programovanie p + + + - P -
Ingrid Bohunická Andrej Blaho Pythonovský framework pre vytváranie hier p + + + + - P
Gabor Halasi Andrej Blaho Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ + - p + + - -! PP
Ádám Halász Peter Borovanský Správca prístupových kariet p + + + + + P
Ondrej Husár Andrej Blaho Generická tvorba zadaní a testov pre úvody programovania v Pythone + p P - + - -
Michal Klein Matúš Tuna Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí + + p + + + -! PP
Ján Filip Kotora Andrej Lúčny Monitorovací systém vozidla + + p - + + - PP
Samuel Mitas Damas Gruska Aplikácia pre rozvoz balíkov + + + p + - + PP
Miloš Polakovič Jozef Šiška Sada klient/server nástrojov pre bezpečné monitorovanie a správu systémov v reálnom čase + + p - - - + PP
Michal Puškel Andrej Jursa Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu + + + p + - +
Martin Reguly Andrej Blaho Online cvičenia v Pythone + + + p + + +
Marián Skrip Peter Borovanský Rozpoznávanie rukou písaného textu + + + p + + +
Alexander Szendy Ivor Uhliarik Framework pre genetické programovanie + + + - + + +
Jakub Trubac Andrej Blaho Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania + + + p + + +


Hodnotenie denníkov:

23. 3. 6. 4.
Jerguš Adamec +1: ok +1: ok
Soňa Barteková -1: neaktuálny a aj priveľmi stručný -1: neaktuálny
Karoly Belokostolsky -1: neaktuálny -1: neakutálny
Ingrid Bohunická -1: neaktuálny 1: ok
Gabor Halasi -2: chýba -2: chýba
Ádám Halász +1: pekne, ale namiesto všeobecných formulácií píšte konkrétne +1: ok
Ondrej Husár +1: výborne -1: neaktuálny
Michal Klein 0: priveľmi všeobecný, nesedia dátumy -1: neaktuálny
Ján Filip Kotora -1: neaktuálny -1: neaktuálny
Samuel Mitas -1: neaktuálny, chýbajú dátumy, treba pridať aj nejakú súvislú čitateľnú vetu, ktorá aktivitu vysvetľuje, konkrétne detaily su ok +1: pekne
Miloš Polakovič +1: výborne +1:vďaka
Michal Puškel +1: ok +1:ok
Martin Reguly 0: neaktuálny 11 dní 1:ok
Marián Skrip +1: výborne -1:aktualizovať, prosím
Alexander Szendy -1: neaktuálny -1:neaktuálny a priveľmi všeobecný
Jakub Trubač +1: ok +1:ok
Revision as of 11:03, 25 May 2017 by Petrovic (Talk | contribs)