m
Line 1: Line 1:
'''Štvrtok, 10:40, M-I, Pavel Petrovič'''<br>
+
'''Utorok, 8:10, M-I, Pavel Petrovič'''<br>
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
+
<small>[ '' [[Course:Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
 
+
<!-- Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu] -->
Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu]  
+
  
 
PP - pripraví si prezentáciu
 
PP - pripraví si prezentáciu
Line 9: Line 8:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma
||23.<br>2.||2.<br>3.||9.<br>3.||16.<br>3.||23.<br>3.||30.<br>4.||20.<br>4.||27.<br>4.||4.<br>5.||11.<br>5.
+
||20.<br>2.||27.<br>2.||6.<br>3.||13.<br>3.||20.<br>3.||27.<br>3.||10.<br>4.||17.<br>4.||24.<br>4.||7.<br>5.
|-
+
|Jerguš Adamec||Andrej Blaho||[https://bachelorweb.herokuapp.com/#/home Internetový portál pre prístup k elektronickému katalógu kníh]
+
||-||p||+||-||P||+||-|| || ||
+
 
|-
 
|-
 
|Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre Karla]
 
|Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre Karla]
||p||+||+||+||-||-||-!||PP || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Karoly Belokostolsky||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~belokostols3/BP/index.html# Tutor pre programovanie]
+
|Martina Bodišová||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bodisova17/BP/ Systém na prípravu učebných materiálov a testových zadaní]
||p||+||+||+||-||P||-|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||
 
|-
 
|-
|Ingrid Bohunická||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohunicka14/bc/index.html# Pythonovský framework pre vytváranie hier]
+
|Tomáš Bordáč||Jozef Šiška||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~bordac6/BakalarskaPraca/ Alexa skill na ovládanie počítača]
||p||+||+||+||+||-||P|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Gabor Halasi||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasi1/# Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ]
+
|Michal Brcko||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~brcko2/bc/ Remote staff manager]
||+||-||p||+||+||-||-!||PP|| ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ádám Halász||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasz9/bp/# Správca prístupových kariet]
+
|Milan Cifra||Ján Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~cifra9/BP/ Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu]
||p||+||+||+||+||+||P|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ondrej Husár||Andrej Blaho||[https://ohusar.github.io/# Generická tvorba zadaní a testov pre úvody programovania v Pythone]
+
|Daniel Derevjanik||Jozef Šiška||[https://dderevjanik.github.io/bc-tracker/ A bug reporting tool for web applications]
||+||p||P||-||+||-||-|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Klein||Matúš Tuna||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~klein21/bp/# Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí]
+
|Patrik Fašang||František Gyarfáš||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~fasang1/BC/ Nástroj pre vnútrofiremné zdieľanie vedomostí]
||+||+||p||+||+||+||-!||PP || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ján Filip Kotora||Andrej Lúčny||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kotora5/bcpraca/ Monitorovací systém vozidla]
+
|Radoslav Hečko||František Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hecko8/ Aplikácia na self-monitoring pacientov s arteriálnou hypertenziou]
||+||+||p||-||+||+||-||PP|| ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Samuel Mitas||Damas Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mitas5/bc/# Aplikácia pre rozvoz balíkov]
+
|Matej Kopčík||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kopcik10/ Dopravný monitoring]
||+||+||+||p||+||-||+||PP || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Miloš Polakovič||Jozef Šiška||[https://milos.whoswho/bc/thesis/ Sada klient/server nástrojov pre bezpečné monitorovanie a správu systémov v reálnom čase]
+
|Lucia Kubíčková||Roman Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kubickova38/bakalarka/ Aplikačný katalóg]
||+||+||p||-||-||-||+||PP|| ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Puškel||Andrej Jursa||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskel1/bakalarka/public/# Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu]
+
|Patrícia Marmanová||Damas Gruska||[http://patricia.marman.sk/ Manažér spoločenských udalostí s asistentom obdarovávania]
||+||+||+||p||+||-||+|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Reguly||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~reguly3/bak Online cvičenia v Pythone]
+
|Michal Ondrejička||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~ondrejicka4/bachelor_thesis/BachelorThesis.html Dopravný monitoring - Prenos údajov v reálnom čase]
||+||+||+||p||+||+||+|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Marián Skrip||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~skrip4/bak/# Rozpoznávanie rukou písaného textu]
+
|Michal Plevka||Peter Borovanský||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~plevka6/BakalarskaPraca/ Mobilná aplikácia: Cyklo-tréner]
||+||+||+||p||+||+||+|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Alexander Szendy||Ivor Uhliarik||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~szendy1/# Framework pre genetické programovanie]
+
|Lívia Staškovičová||Damas Gruska||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~staskovicova1/bakalarska_praca/ Zber údajov z verejných informačných zdrojov]
||+||+||+||-||+||+||+|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Jakub Trubac||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~trubac5/Stranka/# Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania]
+
|Dušan Suja||Alexander Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~suja8/bakalarka/ SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom]
||+||+||+||p||+||+||+|| || ||  
+
|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 67: Line 63:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|  
 
|  
||23. 3.||6. 4.
+
|| ||
|-
+
|Jerguš Adamec
+
||+1: ok||+1: ok
+
 
|-
 
|-
 
|Soňa Barteková
 
|Soňa Barteková
||-1: neaktuálny a aj priveľmi stručný||-1: neaktuálny
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Karoly Belokostolsky
+
|Martina Bodišová
||-1: neaktuálny||-1: neakutálny
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Ingrid Bohunická
+
|Tomáš Bordáč
||-1: neaktuálny||1: ok
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Gabor Halasi
+
|Michal Brcko
||-2: chýba||-2: chýba
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Ádám Halász
+
|Milan Cifra
||+1: pekne, ale namiesto všeobecných formulácií píšte konkrétne||+1: ok
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Ondrej Husár
+
|Daniel Derevjanik
||+1: výborne||-1: neaktuálny
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Michal Klein
+
|Patrik Fašang
||0: priveľmi všeobecný, nesedia dátumy||-1: neaktuálny
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Ján Filip Kotora
+
|Radoslav Hečko
||-1: neaktuálny||-1: neaktuálny
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Samuel Mitas
+
|Matej Kopčík
||-1: neaktuálny, chýbajú dátumy, treba pridať aj nejakú súvislú čitateľnú vetu, ktorá aktivitu vysvetľuje, konkrétne detaily su ok||+1: pekne
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Miloš Polakovič
+
|Lucia Kubíčková
||+1: výborne||+1:vďaka
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Michal Puškel
+
|Patrícia Marmanová
||+1: ok||+1:ok
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Martin Reguly
+
|Michal Ondrejička
||0: neaktuálny 11 dní||1:ok
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Marián Skrip
+
|Michal Plevka
||+1: výborne||-1:aktualizovať, prosím
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Alexander Szendy
+
|Lívia Staškovičová
||-1: neaktuálny||-1:neaktuálny a priveľmi všeobecný
+
|| ||
 
|-
 
|-
|Jakub Trubač
+
|Dušan Suja
||+1: ok||+1:ok
+
|| ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 02:26, 19 February 2018

Utorok, 8:10, M-I, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

PP - pripraví si prezentáciu

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
10.
4.
17.
4.
24.
4.
7.
5.
Soňa Barteková Andrej Blaho Pythonovský modul pre Karla
Martina Bodišová Andrej Blaho Systém na prípravu učebných materiálov a testových zadaní
Tomáš Bordáč Jozef Šiška Alexa skill na ovládanie počítača
Michal Brcko František Gyarfáš Remote staff manager
Milan Cifra Ján Kľuka Prieskumník sémantiky logiky prvého rádu
Daniel Derevjanik Jozef Šiška A bug reporting tool for web applications
Patrik Fašang František Gyarfáš Nástroj pre vnútrofiremné zdieľanie vedomostí
Radoslav Hečko František Gyarfáš Aplikácia na self-monitoring pacientov s arteriálnou hypertenziou
Matej Kopčík Peter Borovanský Dopravný monitoring
Lucia Kubíčková Roman Hrušecký Aplikačný katalóg
Patrícia Marmanová Damas Gruska Manažér spoločenských udalostí s asistentom obdarovávania
Michal Ondrejička Peter Borovanský Dopravný monitoring - Prenos údajov v reálnom čase
Michal Plevka Peter Borovanský Mobilná aplikácia: Cyklo-tréner
Lívia Staškovičová Damas Gruska Zber údajov z verejných informačných zdrojov
Dušan Suja Alexander Šimko SQL ihrisko a jeho integrácia s databázovým testerom


Hodnotenie denníkov:

Soňa Barteková
Martina Bodišová
Tomáš Bordáč
Michal Brcko
Milan Cifra
Daniel Derevjanik
Patrik Fašang
Radoslav Hečko
Matej Kopčík
Lucia Kubíčková
Patrícia Marmanová
Michal Ondrejička
Michal Plevka
Lívia Staškovičová
Dušan Suja