m
m
Line 8: Line 8:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma
||23.<br>2.||2.<br>3.||9.<br>3.||16.<br>3.||23.<br>3.||30.<br>4.||6.<br>4.||20.<br>4.||27.<br>4.||4.<br>5.||11.<br>5.
+
||23.<br>2.||2.<br>3.||9.<br>3.||16.<br>3.||23.<br>3.||30.<br>4.||20.<br>4.||27.<br>4.||4.<br>5.||11.<br>5.
 
|-
 
|-
 
|Jerguš Adamec||Andrej Blaho||[https://bachelorweb.herokuapp.com/#/home Internetový portál pre prístup k elektronickému katalógu kníh]
 
|Jerguš Adamec||Andrej Blaho||[https://bachelorweb.herokuapp.com/#/home Internetový portál pre prístup k elektronickému katalógu kníh]
||-||p||+||-||PP|| || || || || ||  
+
||-||p||+||-||P||+|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre Karla]
 
|Soňa Barteková||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bartekova34/bpraca/# Pythonovský modul pre Karla]
||p||+||+||+||PP|| || || || || ||  
+
||p||+||+||+||-||-||PP|| || ||  
 
|-
 
|-
 
|Karoly Belokostolsky||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~belokostols3/BP/index.html# Tutor pre programovanie]
 
|Karoly Belokostolsky||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~belokostols3/BP/index.html# Tutor pre programovanie]
||p||+||+||+||PP|| || || || || ||  
+
||p||+||+||+||-||P|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ingrid Bohunická||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohunicka14/bc/index.html# Pythonovský framework pre vytváranie hier]
 
|Ingrid Bohunická||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~bohunicka14/bc/index.html# Pythonovský framework pre vytváranie hier]
||p||+||+||+||PP|| || || || || ||  
+
||p||+||+||+||+||-||PP|| || ||  
 
|-
 
|-
 
|Gabor Halasi||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasi1/# Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ]
 
|Gabor Halasi||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasi1/# Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ]
||+||-||p||+|| || || || || || ||  
+
||+||-||p||+||+||-||PP|| || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ádám Halász||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasz9/bp/# Správca prístupových kariet]
 
|Ádám Halász||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~halasz9/bp/# Správca prístupových kariet]
||p||+||+||+|| || || || || || ||  
+
||p||+||+||+||+||+||PP|| || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ondrej Husár||Andrej Blaho||[https://ohusar.github.io/# Generická tvorba zadaní a testov pre úvody programovania v Pythone]
 
|Ondrej Husár||Andrej Blaho||[https://ohusar.github.io/# Generická tvorba zadaní a testov pre úvody programovania v Pythone]
||+||p||P||-|| || || || || || ||  
+
||+||p||P||-||+||-|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Klein||Matúš Tuna||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~klein21/bp/# Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí]
 
|Michal Klein||Matúš Tuna||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~klein21/bp/# Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí]
||+||+||p||+|| || || || || || ||  
+
||+||+||p||+||+||+||PP|| || ||  
 
|-
 
|-
 
|Ján Filip Kotora||Andrej Lúčny||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kotora5/bcpraca/ Monitorovací systém vozidla]
 
|Ján Filip Kotora||Andrej Lúčny||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kotora5/bcpraca/ Monitorovací systém vozidla]
||+||+||p||-|| || || || || || ||  
+
||+||+||p||-||+||+|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Samuel Mitas||Damas Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mitas5/bc/# Aplikácia pre rozvoz balíkov]
 
|Samuel Mitas||Damas Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mitas5/bc/# Aplikácia pre rozvoz balíkov]
||+||+||+||p|| || || || || || ||  
+
||+||+||+||p||+||-|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Miloš Polakovič||Jozef Šiška||[https://milos.whoswho/bc/thesis/ Sada klient/server nástrojov pre bezpečné monitorovanie a správu systémov v reálnom čase]
 
|Miloš Polakovič||Jozef Šiška||[https://milos.whoswho/bc/thesis/ Sada klient/server nástrojov pre bezpečné monitorovanie a správu systémov v reálnom čase]
||+||+||p||-|| || || || || || ||  
+
||+||+||p||-||-||-|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Puškel||Andrej Jursa||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskel1/bakalarka/public/# Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu]
 
|Michal Puškel||Andrej Jursa||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskel1/bakalarka/public/# Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu]
||+||+||+||p|| || || || || || ||  
+
||+||+||+||p||+||-|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Martin Reguly||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~reguly3/bak Online cvičenia v Pythone]
 
|Martin Reguly||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~reguly3/bak Online cvičenia v Pythone]
||+||+||+||p|| || || || || || ||  
+
||+||+||+||p||+||+|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Marián Skrip||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~skrip4/bak/# Rozpoznávanie rukou písaného textu]
 
|Marián Skrip||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~skrip4/bak/# Rozpoznávanie rukou písaného textu]
||+||+||+||p|| || || || || || ||  
+
||+||+||+||p||+||+|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Alexander Szendy||Ivor Uhliarik||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~szendy1/# Framework pre genetické programovanie]
 
|Alexander Szendy||Ivor Uhliarik||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~szendy1/# Framework pre genetické programovanie]
||+||+||+||-|| || || || || || ||  
+
||+||+||+||-||+||+|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Jakub Trubac||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~trubac5/Stranka/# Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania]
 
|Jakub Trubac||Andrej Blaho||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~trubac5/Stranka/# Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania]
||+||+||+||p|| || || || || || ||  
+
||+||+||+||p||+||+|| || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 66: Line 66:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|  
 
|  
||23. 3.
+
||23. 3.||6. 4.
 
|-
 
|-
 
|Jerguš Adamec
 
|Jerguš Adamec
||+1: ok
+
||+1: ok||+1: ok
 
|-
 
|-
 
|Soňa Barteková
 
|Soňa Barteková
||-1: neaktuálny a aj priveľmi stručný
+
||-1: neaktuálny a aj priveľmi stručný||-1: neaktuálny
 
|-
 
|-
 
|Karoly Belokostolsky
 
|Karoly Belokostolsky
||-1: neaktuálny
+
||-1: neaktuálny||-1: neakutálny
 
|-
 
|-
 
|Ingrid Bohunická
 
|Ingrid Bohunická
||-1: neaktuálny
+
||-1: neaktuálny||1: ok
 
|-
 
|-
 
|Gabor Halasi
 
|Gabor Halasi
||-2: chýba
+
||-2: chýba||-2: chýba
 
|-
 
|-
 
|Ádám Halász
 
|Ádám Halász
||+1: pekne, ale namiesto všeobecných formulácií píšte konkrétne
+
||+1: pekne, ale namiesto všeobecných formulácií píšte konkrétne||+1: ok
 
|-
 
|-
 
|Ondrej Husár
 
|Ondrej Husár
||+1: výborne
+
||+1: výborne||-1: neaktuálny
 
|-
 
|-
 
|Michal Klein
 
|Michal Klein
||0: priveľmi všeobecný, nesedia dátumy
+
||0: priveľmi všeobecný, nesedia dátumy||-1: neaktuálny
 
|-
 
|-
 
|Ján Filip Kotora
 
|Ján Filip Kotora
||-1: neaktuálny
+
||-1: neaktuálny||-1: neaktuálny
 
|-
 
|-
 
|Samuel Mitas
 
|Samuel Mitas
||-1: neaktuálny, chýbajú dátumy, treba pridať aj nejakú súvislú čitateľnú vetu, ktorá aktivitu vysvetľuje, konkrétne detaily su ok
+
||-1: neaktuálny, chýbajú dátumy, treba pridať aj nejakú súvislú čitateľnú vetu, ktorá aktivitu vysvetľuje, konkrétne detaily su ok||+1: pekne
 
|-
 
|-
 
|Miloš Polakovič
 
|Miloš Polakovič
||+1: výborne
+
||+1: výborne||+1:vďaka
 
|-
 
|-
 
|Michal Puškel
 
|Michal Puškel
||+1: ok
+
||+1: ok||+1:ok
 
|-
 
|-
 
|Martin Reguly
 
|Martin Reguly
||0: neaktuálny 11 dní
+
||0: neaktuálny 11 dní||1:ok
 
|-
 
|-
 
|Marián Skrip
 
|Marián Skrip
||+1: výborne
+
||+1: výborne||-1:aktualizovať, prosím
 
|-
 
|-
 
|Alexander Szendy
 
|Alexander Szendy
||-1: neaktuálny
+
||-1: neaktuálny||-1:neaktuálny a priveľmi všeobecný
 
|-
 
|-
|Jakub Trubac
+
|Jakub Trubač
||+1: ok
+
||+1: ok||+1:ok
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 01:01, 6 April 2017

Štvrtok, 10:40, M-I, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

PP - pripraví si prezentáciu

školiteľ téma 23.
2.
2.
3.
9.
3.
16.
3.
23.
3.
30.
4.
20.
4.
27.
4.
4.
5.
11.
5.
Jerguš Adamec Andrej Blaho Internetový portál pre prístup k elektronickému katalógu kníh - p + - P +
Soňa Barteková Andrej Blaho Pythonovský modul pre Karla p + + + - - PP
Karoly Belokostolsky Andrej Blaho Tutor pre programovanie p + + + - P
Ingrid Bohunická Andrej Blaho Pythonovský framework pre vytváranie hier p + + + + - PP
Gabor Halasi Andrej Blaho Edukačný softvér pre výučbu programovania na 1. stupni ZŠ + - p + + - PP
Ádám Halász Peter Borovanský Správca prístupových kariet p + + + + + PP
Ondrej Husár Andrej Blaho Generická tvorba zadaní a testov pre úvody programovania v Pythone + p P - + -
Michal Klein Matúš Tuna Rozpoznávanie gest pomocou umelých neurónových sietí + + p + + + PP
Ján Filip Kotora Andrej Lúčny Monitorovací systém vozidla + + p - + +
Samuel Mitas Damas Gruska Aplikácia pre rozvoz balíkov + + + p + -
Miloš Polakovič Jozef Šiška Sada klient/server nástrojov pre bezpečné monitorovanie a správu systémov v reálnom čase + + p - - -
Michal Puškel Andrej Jursa Pravdepodobnostné porovnávanie funkčných sietí mozgu + + + p + -
Martin Reguly Andrej Blaho Online cvičenia v Pythone + + + p + +
Marián Skrip Peter Borovanský Rozpoznávanie rukou písaného textu + + + p + +
Alexander Szendy Ivor Uhliarik Framework pre genetické programovanie + + + - + +
Jakub Trubac Andrej Blaho Edukačná aplikácia v štýle Loga pre výučbu programovania + + + p + +


Hodnotenie denníkov:

23. 3. 6. 4.
Jerguš Adamec +1: ok +1: ok
Soňa Barteková -1: neaktuálny a aj priveľmi stručný -1: neaktuálny
Karoly Belokostolsky -1: neaktuálny -1: neakutálny
Ingrid Bohunická -1: neaktuálny 1: ok
Gabor Halasi -2: chýba -2: chýba
Ádám Halász +1: pekne, ale namiesto všeobecných formulácií píšte konkrétne +1: ok
Ondrej Husár +1: výborne -1: neaktuálny
Michal Klein 0: priveľmi všeobecný, nesedia dátumy -1: neaktuálny
Ján Filip Kotora -1: neaktuálny -1: neaktuálny
Samuel Mitas -1: neaktuálny, chýbajú dátumy, treba pridať aj nejakú súvislú čitateľnú vetu, ktorá aktivitu vysvetľuje, konkrétne detaily su ok +1: pekne
Miloš Polakovič +1: výborne +1:vďaka
Michal Puškel +1: ok +1:ok
Martin Reguly 0: neaktuálny 11 dní 1:ok
Marián Skrip +1: výborne -1:aktualizovať, prosím
Alexander Szendy -1: neaktuálny -1:neaktuálny a priveľmi všeobecný
Jakub Trubač +1: ok +1:ok