Štvrtok, 8:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]
Prihláste sa na tréningovú obajobu

PP - pripraví si prezentáciu o návrhu a postupe

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Patrik Baranišin Jozef Šiška Ovládanie svetiel v domácnosti - + p - + P - + + + +
Dominik Benčko Ján Kľuka Podpora viacjazyčného obsahu v publikačnom systéme MediaWiki - + + p + P + + + + -
Marek Burcl Peter Borovanský SAP connector for Apache Hive + p + - + + P + - + -
Jozef Čelko Jozef Šiška Sieť senzorov pre inteligentnú domácnosť - + p + - + P + + + +
Peter Gubik Ján Kľuka Webová aplikácia pre správu e-mailových reklamných kampaní + + + p + + P + + - +
Tibor Hanesz Ján Kľuka Tablový dokazovací asistent pre prvorádovú logiku s rovnosťou - p + + + + - P + + -
Michal Hoľa Peter Gergeľ Neuronová sieť ako protihráč v hre Quoridor + + + + p + + P - + -
Matej Hudec Martin Takáč Spracovanie a vizualizácia trendových dát z 12 ročníkov konferencie Kognícia a umelý život - p + + - + P + + +
Martin Straka Martin Krupa SiteBoard - Sociálna sieť sietí - + + + + + + + P + -
Pavol Jeleník Andrej Jursa Mobilná aplikácia prvej pomoci a resuscitácie - + + - p - + - + P +
Alexander Kromka Jozef Šiška Notifikačné nositeľné zariadenie - p + + + + - + - P +
Maroš Kučera Peter Gergeľ Automatický prepis hudobného záznamu pomocou neurónových sietí + - - + p - + + - - P
Peter Kuljovský Vladimír Boža Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii + + p + + + + - P + -
Marek Kužel Ján Rybár Online laboratórium + + + + p - + + - - ! PP
Martin Palka František Gyárfáš Osobný organizátor hudobných nahrávok + + + - p + + + + P +

Hodnotenie denníkov:

9.3. 23.3. 7.4. prototyp
Patrik Baranišin priveľmi všeobecné +1 aktualizovať -
Dominik Benčko +1 +1 fajn -
Marek Burcl priveľmi všeobecné priveľmi všeobecné +1 +
Jozef Čelko chýba = -1 chýba -1 +1 +
Peter Gubik chýba = -1 +1 aktualizovať -
Tibor Hanesz +1 stránka nedostupná stránka nedostupná -1 +
Michal Hoľa +1 +1 +1 +
Matej Hudec chýba = -1 +1 -1 --
Martin Straka chýba = -1 +1 aktualizovať +
Pavol Jeleník chýba = -1 neaktuálny -1 +
Alexander Kromka chýba = -1 +1 aktualizovať -
Maroš Kučera chýba = -1 neaktulálny -1 ...
Peter Kuljovský +1 +1 zopár drobne niekoľko málo konkrétny +1 +
Marek Kužel priveľmi všeobecné priveľmi všeobecné -1 +
Martin Palka chýba = -1 +1 neaktuálny -1 +