m
m
Line 37: Line 37:
 
|Pavol Jeleník||Andrej Jursa||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jelenik3/bc/  Mobilná aplikácia prvej pomoci a resuscitácie]
 
|Pavol Jeleník||Andrej Jursa||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jelenik3/bc/  Mobilná aplikácia prvej pomoci a resuscitácie]
 
| -  ||+ ||+ || || || || || || || || || ||  
 
| -  ||+ ||+ || || || || || || || || || ||  
|-
 
|Dominik Kotvan||Kamil Maraz||[http://kotvan.php5.sk/bakalarka/index.html  Automatized web scraping of metadata]
 
|  -||+ ||+ || || || || || || || || || ||
 
 
|-
 
|-
 
|Alexander Kromka||Jozef Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kromka3/  Notifikačné nositeľné zariadenie]
 
|Alexander Kromka||Jozef Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kromka3/  Notifikačné nositeľné zariadenie]

Revision as of 13:29, 3 March 2016

Štvrtok, 8:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Patrik Baranišin Jozef Šiška Ovládanie svetiel v domácnosti - + p
Dominik Benčko Ján Kľuka Podpora viacjazyčného obsahu v publikačnom systéme MediaWiki - + +
Marek Burcl Peter Borovanský SAP connector for Apache Hive + p +
Jozef Čelko Jozef Šiška Sieť senzorov pre inteligentnú domácnosť - + p
Peter Gubik Ján Kľuka Webová aplikácia pre správu e-mailových reklamných kampaní + + +
Tibor Hanesz Ján Kľuka Tablový dokazovací asistent pre prvorádovú logiku s rovnosťou - p +
Michal Hoľa Peter Gergeľ Neuronová sieť ako protihráč v hre Quoridor + + +
Matej Hudec Martin Takáč Spracovanie a vizualizácia trendových dát z 12 ročníkov konferencie Kognícia a umelý život - p
Martin Straka Martin Krupa SiteBoard - Sociálna sieť sietí - + +
Pavol Jeleník Andrej Jursa Mobilná aplikácia prvej pomoci a resuscitácie - + +
Alexander Kromka Jozef Šiška Notifikačné nositeľné zariadenie - p +
Maroš Kučera Peter Gergeľ Automatický prepis hudobného záznamu pomocou neurónových sietí + - -
Peter Kuljovský Vladimír Boža Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii + + p
Marek Kužel Ján Rybár Online laboratórium + + +
Martin Palka František Gyárfáš Osobný organizátor hudobných nahrávok + + +