m
m
Line 1: Line 1:
Patrik Baranišin
+
'''Štvrtok, 8:10, I-23, Pavel Petrovič''<br>
  Dominik Benčko
+
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
Marek Burcl
+
<!-- Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu] -->
Jozef Čelko
+
 
  Peter Gubik
+
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
  Tibor Hanesz
+
|- align="center"
  Slávka Ivaničová
+
| ||školiteľ||téma
  Pavol Jeleník
+
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
  Dávid Kőszeghy
+
|-
  Dominik Kotvan
+
|Patrik Baranišin||? ?||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~baranisin1/bakalarka/ Ovládanie svetiel v domácnosti]
Alexander Kromka
+
|  || || || || || || || || || || || ||
  Maroš Kučera
+
|-
  Peter Kuljovský
+
|Dominik Benčko||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~bencko3/bc/ Interaktívny frontend pre systém detekcie narušenia]
  Marek Kužel
+
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Marek Burcl||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~burcl2/BakSem/ Objednávkový systém]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Jozef Čelko||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~celko4/bc/ Sieť senzorov pre inteligentnú domácnosť]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Peter Gubik||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~gubik3/bp/ Webová aplikácia pre správu e-mailových reklamných kampaní]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Tibor Hanesz||? ?||[http://bc.prdoloch.eu/ Tablový dokazovací asistent pre prvorádovú logiku s rovnosťou]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Slávka Ivaničová||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~ivanicova21/bc/ Tvorba výukových simulácií pre predmet Úvod do umelej inteligencie]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Pavol Jeleník||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jelenik3/bc/ Mobilná aplikácia prvej pomoci a resuscitácie]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Dávid Kőszeghy||? ?||[http://dejwoo.com/thesis/ Internet of Things in Automotive Industry]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Dominik Kotvan||? ?||[http://kotvan.php5.sk/bakalarka/index.html  Automatized web scraping of metadata]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Alexander Kromka||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kromka3/ Notifikačné nositeľné zariadenie]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Maroš Kučera||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kucera53/bakalarka.html Automatický prepis hudobného záznamu pomocou neurónových sietí]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Peter Kuljovský||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kuljovsky2/bakalarska_praca/ Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Marek Kužel||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kuzel6/bakalarka/ Online laboratórium]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|}

Revision as of 07:52, 18 February 2016

'Štvrtok, 8:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Patrik Baranišin ? ? Ovládanie svetiel v domácnosti
Dominik Benčko ? ? Interaktívny frontend pre systém detekcie narušenia
Marek Burcl ? ? Objednávkový systém
Jozef Čelko ? ? Sieť senzorov pre inteligentnú domácnosť
Peter Gubik ? ? Webová aplikácia pre správu e-mailových reklamných kampaní
Tibor Hanesz ? ? Tablový dokazovací asistent pre prvorádovú logiku s rovnosťou
Slávka Ivaničová ? ? Tvorba výukových simulácií pre predmet Úvod do umelej inteligencie
Pavol Jeleník ? ? Mobilná aplikácia prvej pomoci a resuscitácie
Dávid Kőszeghy ? ? Internet of Things in Automotive Industry
Dominik Kotvan ? ? Automatized web scraping of metadata
Alexander Kromka ? ? Notifikačné nositeľné zariadenie
Maroš Kučera ? ? Automatický prepis hudobného záznamu pomocou neurónových sietí
Peter Kuljovský ? ? Efektívne vyhľadávanie krátkych reťazcov v dlhej sekvencii
Marek Kužel ? ? Online laboratórium