Štvrtok, 08:10, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obajobu

školiteľ téma 19.
2.
26.
2.
5.
3.
12.
3.
19.
3.
26.
3.
9.
4.
16.
4.
30.
4.
7.
5.
14.
5.
21.
5.
Behúl Šimon Peter Náther Strategická hra s využitím GPS lokácie + p + - + P + - + - + R
Belica Martin Peter Náther Live trackovanie dráhových závodov + p + - + P + - + + + R
Gregorec Miroslav Peter Náther Sociálna sieť založená na lokalite + - p - P + + + + + - R
Hoľa Michal Andrej Blaho Interaktívna aplikácia na výučbu programovania s grafickým rozhraním + + + - p -  !  !! +  ! - -
Chlup Jakub Peter Borovanský Asistent riadenia motorového vozidla + + + p + + P + + - + R
Jamrišková Martina Tatiana Jajcayová Hairpin completions and their relation to generalized palindromic closures + - p + - + - P + - + R
Janočko Michal Michal Kováč Optimalizácia algoritmu obchodovania na vysoko volatilných komoditných burzách - + p + - + + P - R + +
Kalužák Matúš Radoslav Golian Distribuované systémy na databáze - Hadoop + + p + + + +  ! -  ! + PR
Kopernický Tomáš František Gyarfáš Plánovač cesty v meste za pomoci MHD + - p + + + + P + - + R
Kováč Pavol Igor Farkaš Vývin biologicky motivovanej reprezentácie proprioceptívnych vstupov pre humanoidného robota iCub + + + p + + + +  !  ! P -
Mudroch Martin Peter Náther Analýza šachu ako hernej komplexnej siete + - - - - p + + +  ! + P
Sobkuliaková Jana Ľudmila Jašková Ozvučený textový editor pre deti + + + - p - + + P + + R
Vyslúžil Marián Peter Borovanský Hardwarový simulátor Turingovo stroja + + - p + - + + +  ! P R
pp - pripraví si prezentáciu o návrhu svojej práce na 10-15 minút
pr - pripravi si prezentáciu prototypu 

Hodnotenie:

denníky
k 18. 3.
webstránky
k 18. 3.
denníky
k 7. 4.
denníky
k 30. 4.
text
Behúl Šimon -1%   mal
Belica Martin 0@ -1 mal
Benčko Dominik -1 -1 -
Gregorec Miroslav -1% -1   mal
Hoľa Michal -1 -1 -
Chlup Jakub -1   mal
Jamrišková Martina -1% -1   mala
Janočko Michal 0#   mal
Kalužák Matúš 0@ -1 -1 mal
Kopernický Tomáš   mal
Kováč Pavol 0* -1 -1 nemal
Mudroch Martin -1% 0* -2 -1 nemal
Sobkuliaková Jana 0@   mala
Vyslúžil Marián 0# -1   mal
* - chýba východisková kapitola na stránke
# - príliš všeobecný záznam v denníku, treba konkrétnejšie
@ - neaktuálny denník, viac ako 2 týždne starý záznam, alebo iba jeden záznam za tento semester, hoc aktuálny
% - denník chýba alebo z tohto semestra obsahuje iba jeden, už neaktuálny záznam