Utorok, 10:40 - 11:25, M-V, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

prihláste sa na tréningovú obhajobu

školiteľ téma 15.
2.
22.
2.
1.
3.
8.
3.
29.
3.
05.
4.
12.
4.
26.
4.
3.
5.
10.
5.
práca
Vladimír Ačjak Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky + 1 + + 2 - + o 3 + ok A
Claudia Barillová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie + 1 + - o 2 + + o 3 A
Barbora Forgáčová Borovanský Matematická čítanka + 1 + + - - 2 + 3 o A
Klaudia Garajová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník + 1 + + 2 o + - 3 + ok A
Daniel Hutňan Bezáková Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ + 1 + + 2 - - + + 3 ok A
Ján Kelemen Gyarfáš Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania o 1 + + + o 2 o + 3 ok A
Martin Krišťák Hrušecký Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ + 1 o + + 2 + + 3 + ok A
Nikola Kulíková Kľuka Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike + 1 + + + 2 + + + 3 ok A
Marek Lichvár Markošová Tvorba softvéru pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete v anglickom jazyku - + 1 - - 2 + o + 3 -
Michaela Mattová Budinská Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami + + 1 + + 2 + + + 3 ok A
Pavel Semenov Nagy Application designed to help IBM employees prepare for various certifications + + 1 + o + 2 + + 3 ok A
Rastislav Urbanek Homola Správa dokumentov v kurzovom systéme + + o - 1 + 2 - + 3 ok A
Róbert Vangor Borovanský Portál kolektívnej inteligencie + + 1 + + o + o 2 3 ok A
Filip Zaikner Bezáková Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche + + 1 + + + + 2 + 3 ok A
Martin Zavadzan Gyarfáš Agilná výuka nových vlastností jazyka C++ v C++14, C++17, C++20 + o o 1 + + + 2 + 3 ok A
Timotej Zimka Nagy Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov + + + o 1 + o 2 + 3 ok A
Marek Žitnik Blaho Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier + + + 1 o - o o o o - -