m
Line 10: Line 10:
 
|-
 
|-
 
|Vladimír Ačjak||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~acjak2/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky]
 
|Vladimír Ačjak||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~acjak2/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky]
|| +||1||+||+||2||-||+||o|| || || ||   
+
|| +||1||+||+||2||-||+||o||3|| || ||   
 
|-
 
|-
 
|Claudia Barillová||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~barillova5/bakalarka/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie]
 
|Claudia Barillová||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~barillova5/bakalarka/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie]
Line 16: Line 16:
 
|-
 
|-
 
|Barbora Forgáčová||Borovanský||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~forgacova37/BP/ Matematická čítanka]
 
|Barbora Forgáčová||Borovanský||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~forgacova37/BP/ Matematická čítanka]
|| +||1||+ ||+||-||-||2||+|| || || ||   
+
|| +||1||+ ||+||-||-||2||+|| ||o|| ||   
 
|-
 
|-
 
|Klaudia Garajová||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~garajova49/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník]
 
|Klaudia Garajová||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~garajova49/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník]
|| +||1||+||+||2||o||+||-|| || || ||   
+
|| +||1||+||+||2||o||+||-||3|| || ||   
 
|-
 
|-
 
|Daniel Hutňan||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hutnan6/bc/bc_stranka.html Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ]  
 
|Daniel Hutňan||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hutnan6/bc/bc_stranka.html Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ]  
Line 28: Line 28:
 
|-
 
|-
 
|Martin Krišťák||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kristak2/BP/ Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]  
 
|Martin Krišťák||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kristak2/BP/ Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]  
|| +||1||o||+||+||2||+||+|| || || ||   
+
|| +||1||o||+||+||2||+||+||3|| || ||   
 
|-
 
|-
 
|Nikola Kulíková||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kulikova16/ Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike]
 
|Nikola Kulíková||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kulikova16/ Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike]
Line 46: Line 46:
 
|-
 
|-
 
|Róbert Vangor||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vangor2/bp.html Portál kolektívnej inteligencie]
 
|Róbert Vangor||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vangor2/bp.html Portál kolektívnej inteligencie]
|| +||+||1||+||+||o||+||o|| || || ||   
+
|| +||+||1||+||+||o||+||o||2||3|| ||   
 
|-
 
|-
 
|Filip Zaikner||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zaikner1/ Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche]
 
|Filip Zaikner||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zaikner1/ Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche]
Line 58: Line 58:
 
|-
 
|-
 
|Marek Žitnik||Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zitnik2/ Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier]
 
|Marek Žitnik||Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zitnik2/ Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier]
|| +||+||+||1||o||-||o||o|| || || ||
+
|| +||+||+||1||o||-||o||o||o||o|| ||
 
|}
 
|}

Revision as of 10:12, 10 May 2022

Utorok, 10:40 - 11:25, M-V, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

prihláste sa na tréningovú obhajobu

školiteľ téma 15.
2.
22.
2.
1.
3.
8.
3.
29.
3.
05.
4.
12.
4.
26.
4.
3.
5.
10.
5.
Vladimír Ačjak Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky + 1 + + 2 - + o 3
Claudia Barillová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie + 1 + - o 2 + + o
Barbora Forgáčová Borovanský Matematická čítanka + 1 + + - - 2 + o
Klaudia Garajová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník + 1 + + 2 o + - 3
Daniel Hutňan Bezáková Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ + 1 + + 2 - - +
Ján Kelemen Gyarfáš Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania o 1 + + + o 2 o
Martin Krišťák Hrušecký Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ + 1 o + + 2 + + 3
Nikola Kulíková Kľuka Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike + 1 + + + 2 + +
Marek Lichvár Markošová Tvorba softvéru pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete v anglickom jazyku - + 1 - - 2 + o
Michaela Mattová Budinská Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami + + 1 + + 2 + +
Pavel Semenov Nagy Application designed to help IBM employees prepare for various certifications + + 1 + o + 2 +
Rastislav Urbanek Homola Správa dokumentov v kurzovom systéme + + o - 1 + 2 -
Róbert Vangor Borovanský Portál kolektívnej inteligencie + + 1 + + o + o 2 3
Filip Zaikner Bezáková Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche + + 1 + + + + 2
Martin Zavadzan Gyarfáš Agilná výuka nových vlastností jazyka C++ v C++14, C++17, C++20 + o o 1 + + + 2
Timotej Zimka Nagy Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov + + + o 1 + o 2
Marek Žitnik Blaho Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier + + + 1 o - o o o o