Line 8: Line 8:
 
|-
 
|-
 
|Vladimír Ačjak||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~acjak2/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky]
 
|Vladimír Ačjak||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~acjak2/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky]
|| +||1||+||+||2|| || || || || || ||   
+
|| +||1||+||+||2||-|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Claudia Barillová||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~barillova5/bakalarka/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie]
 
|Claudia Barillová||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~barillova5/bakalarka/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie]
|| +||1 ||+||-||o|| || || || || || ||   
+
|| +||1 ||+||-||o||2|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Barbora Forgáčová||Borovanský||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~forgacova37/BP/ Matematická čítanka]
 
|Barbora Forgáčová||Borovanský||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~forgacova37/BP/ Matematická čítanka]
|| +||1||+ ||+||-|| || || || || || ||   
+
|| +||1||+ ||+||-||-|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Klaudia Garajová||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~garajova49/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník]
 
|Klaudia Garajová||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~garajova49/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník]
Line 20: Line 20:
 
|-
 
|-
 
|Daniel Hutňan||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hutnan6/bc/bc_stranka.html Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ]  
 
|Daniel Hutňan||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hutnan6/bc/bc_stranka.html Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ]  
|| +||1||+||+||2|| || || || || || ||   
+
|| +||1||+||+||2||-|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Ján Kelemen||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kelemen19/ Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania]
 
|Ján Kelemen||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kelemen19/ Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania]
Line 26: Line 26:
 
|-
 
|-
 
|Martin Krišťák||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kristak2/BP/ Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]  
 
|Martin Krišťák||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kristak2/BP/ Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]  
|| +||1||o||+||+|| || || || || || ||   
+
|| +||1||o||+||+||2|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Nikola Kulíková||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kulikova16/ Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike]
 
|Nikola Kulíková||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kulikova16/ Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike]
|| +||1||+||+||+|| || || || || || ||   
+
|| +||1||+||+||+||2|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Marek Lichvár||Markošová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~lichvar4/ Tvorba softvéru pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete v anglickom jazyku]  
 
|Marek Lichvár||Markošová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~lichvar4/ Tvorba softvéru pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete v anglickom jazyku]  
|| -||+||1||-||-|| || || || || || ||   
+
|| -||+||1||-||-||2|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Michaela Mattová||Budinská||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~mattova22/bp/ Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami]
 
|Michaela Mattová||Budinská||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~mattova22/bp/ Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami]
|| +||+||1||+||+|| || || || || || ||   
+
|| +||+||1||+||+||2|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Pavel Semenov||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~semenov1/bachelor/ Application designed to help IBM employees prepare for various certifications]
 
|Pavel Semenov||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~semenov1/bachelor/ Application designed to help IBM employees prepare for various certifications]
|| +||+||1||+||o|| || || || || || ||   
+
|| +||+||1||+||o||+|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Rastislav Urbanek||Homola||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~urbanek18/bak/ Správa dokumentov v kurzovom systéme]
 
|Rastislav Urbanek||Homola||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~urbanek18/bak/ Správa dokumentov v kurzovom systéme]
|| +||+||o||-||1|| || || || || || ||   
+
|| +||+||o||-||1||+|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Róbert Vangor||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vangor2/bp.html Portál kolektívnej inteligencie]
 
|Róbert Vangor||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vangor2/bp.html Portál kolektívnej inteligencie]
Line 47: Line 47:
 
|-
 
|-
 
|Filip Zaikner||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zaikner1/ Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche]
 
|Filip Zaikner||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zaikner1/ Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche]
|| +||+||1||+||+|| || || || || || ||   
+
|| +||+||1||+||+||+|| || || || || ||   
 
|-
 
|-
 
|Martin Zavadzan||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zavadzan1/ Agilná výuka nových vlastností jazyka C++ v C++14, C++17, C++20]
 
|Martin Zavadzan||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zavadzan1/ Agilná výuka nových vlastností jazyka C++ v C++14, C++17, C++20]
|| +||o||o||1||+|| || || || || || ||
+
|| +||o||o||1||+||+|| || || || || ||
 
|-
 
|-
 
|Timotej Zimka||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zimka4/Projekt_Stranka/bakalarka/bakalarka.html Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov]
 
|Timotej Zimka||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zimka4/Projekt_Stranka/bakalarka/bakalarka.html Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov]
|| +||+||+||o||1|| || || || || || ||
+
|| +||+||+||o||1||+|| || || || || ||
 
|-
 
|-
 
|Marek Žitnik||Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zitnik2/ Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier]
 
|Marek Žitnik||Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zitnik2/ Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier]
|| +||+||+||1||o|| || || || || || ||
+
|| +||+||+||1||o||-|| || || || || ||
 
|}
 
|}

Revision as of 10:35, 5 April 2022

Utorok, 10:40 - 11:25, M-V, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 15.
2.
22.
2.
1.
3.
8.
3.
29.
3.
05.
4.
12.
4.
26.
4.
3.
5.
10.
5.
Vladimír Ačjak Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky + 1 + + 2 -
Claudia Barillová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie + 1 + - o 2
Barbora Forgáčová Borovanský Matematická čítanka + 1 + + - -
Klaudia Garajová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník + 1 + + 2 o
Daniel Hutňan Bezáková Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ + 1 + + 2 -
Ján Kelemen Gyarfáš Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania o 1 + + + o
Martin Krišťák Hrušecký Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ + 1 o + + 2
Nikola Kulíková Kľuka Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike + 1 + + + 2
Marek Lichvár Markošová Tvorba softvéru pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete v anglickom jazyku - + 1 - - 2
Michaela Mattová Budinská Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami + + 1 + + 2
Pavel Semenov Nagy Application designed to help IBM employees prepare for various certifications + + 1 + o +
Rastislav Urbanek Homola Správa dokumentov v kurzovom systéme + + o - 1 +
Róbert Vangor Borovanský Portál kolektívnej inteligencie + + 1 + + o
Filip Zaikner Bezáková Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche + + 1 + + +
Martin Zavadzan Gyarfáš Agilná výuka nových vlastností jazyka C++ v C++14, C++17, C++20 + o o 1 + +
Timotej Zimka Nagy Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov + + + o 1 +
Marek Žitnik Blaho Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier + + + 1 o -