m
Line 27: Line 27:
 
|Martin Krišťák||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kristak2/BP/ Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]  
 
|Martin Krišťák||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kristak2/BP/ Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]  
 
|| +|| || || || || || || || || || ||   
 
|| +|| || || || || || || || || || ||   
 +
|-
 +
|Marej Lichvár||Markošová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~lichvar4/ Tvorba softvéru pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete v anglickom jazyku]
 +
|| -|| || || || || || || || || || || 
 
|-
 
|-
 
|Michaela Mattová||Budinská||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~mattova22/bp/ Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami]
 
|Michaela Mattová||Budinská||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~mattova22/bp/ Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami]

Revision as of 18:10, 17 February 2022

Utorok, 10:40 - 11:25, M-V, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 15.
2.
22.
2.
1.
3.
8.
3.
15.
3.
22.
3.
29.
3.
05.
4.
12.
4.
26.
4.
3.
5.
10.
5.
Vladimír Ačjak Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky +
Claudia Barillová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie +
Barbora Forgáčová Borovanský Matematická čítanka +
Klaudia Garajová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník +
Daniel Hutňan Bezáková Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ +
Ján Kelemen Gyarfáš Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania o
Martin Krišťák Hrušecký Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ +
Marej Lichvár Markošová Tvorba softvéru pre konštrukciu a analýzu kontextovej jazykovej siete v anglickom jazyku -
Michaela Mattová Budinská Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami +
Radovan Orinčák Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Tabulka 100 +
Pavel Semenov Nagy Application designed to help IBM employees prepare for various certifications +
Rastislav Urbanek Homola Správa dokumentov v kurzovom systéme +
Róbert Vangor Borovanský Portál kolektívnej inteligencie +
Filip Zaikner Bezáková Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche +
Martin Zavadzan Gyarfáš Agilná výuka nových vlastností jazyka C++ v C++14, C++17, C++20 +
Timotej Zimka Nagy Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov +
Marek Žitnik Blaho Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier +