m
m
Line 2: Line 2:
 
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
 
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
  
Vladimír Ačjak
+
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
  Claudia Barillová
+
|- align="center"
  Barbora Forgáčová
+
| ||školiteľ||téma
  Klaudia Garajová
+
||15.<br>2.||22.<br>2.||1.<br>3.||8.<br>3.||15.<br>3.||22.<br>3.||29.<br>3.||05.<br>4.||12.<br>4. ||26.<br>4.||3.<br>5.||10.<br>5.
  Daniel Hutňan
+
|-
  Ľudovít Jackulík
+
|Vladimír Ačjak||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~acjak2/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky]
  Ján Kelemen
+
|| || || || || || || || || || || ||  
  Martin Krišťák
+
|-
  Michaela Mattová
+
|Claudia Barillová||Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~barillova5/bakalarka/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie]
  Radovan Orinčák
+
|| || || || || || || || || || || ||  
  Pavel Semenov
+
|-
  Rastislav Urbanek
+
|Barbora Forgáčová||Borovanský||[https://davinci.fmph.uniba.sk/~forgacova37/BP/ Matematická čítanka]
  Róbert Vangor
+
|| || || || || || || || || || || ||  
  Filip Zaikner
+
|-
  Martin Zavadzan
+
|Klaudia Garajová||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~garajova49/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník]
Timotej Zimka
+
|| || || || || || || || || || || ||  
Marek Žitnik
+
|-
 +
|Daniel Hutňan||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hutnan6/bc/bc_stranka.html Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Ľudovít Jackulík||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jackulik3/index/bakalarka.html Zdieľaný editor zdrojového kódu pre potreby synchrónneho online vzdelávania]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Ján Kelemen||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kelemen19/ Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Martin Krišťák||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kristak2/BP/ Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Michaela Mattová||Budinská||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~mattova22/bp/ Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Radovan Orinčák||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~orincak2/bakalarska_praca Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Tabulka 100]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Pavel Semenov||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~semenov1/bachelor/ Application designed to help IBM employees prepare for various certifications]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Rastislav Urbanek||Homola||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~urbanek18/bak/ Správa dokumentov v kurzovom systéme]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Róbert Vangor||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~vangor2/bp.html Portál kolektívnej inteligencie]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Filip Zaikner||Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zaikner1/ Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche]
 +
|| || || || || || || || || || || ||  
 +
|-
 +
|Martin Zavadzan||Gyarfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zavadzan1/ Agilná výuka nových vlastností jazyka C++ v C++14, C++17, C++20]
 +
|| || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Timotej Zimka||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zimka4/Projekt_Stranka/bakalarka/bakalarka.html Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov]
 +
|| || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Marek Žitnik||Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~zitnik2/ Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier]
 +
|| || || || || || || || || || || ||
 +
|}

Revision as of 02:35, 15 February 2022

Utorok, 10:40 - 11:25, M-V, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 15.
2.
22.
2.
1.
3.
8.
3.
15.
3.
22.
3.
29.
3.
05.
4.
12.
4.
26.
4.
3.
5.
10.
5.
Vladimír Ačjak Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Vláčíky
Claudia Barillová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Krokovanie
Barbora Forgáčová Borovanský Matematická čítanka
Klaudia Garajová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Ciferník
Daniel Hutňan Bezáková Framework na tvorbu jednoduchých edukačných webových aplikácií pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Ľudovít Jackulík Nagy Zdieľaný editor zdrojového kódu pre potreby synchrónneho online vzdelávania
Ján Kelemen Gyarfáš Porovnávanie efektivity rôznych jazykov vo výuke programovania
Martin Krišťák Hrušecký Webová aplikácia pre online vzdelávanie zrakovo postihnutých žiakov ZŠ
Michaela Mattová Budinská Aplikácia na tvorbu testov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Radovan Orinčák Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Tabulka 100
Pavel Semenov Nagy Application designed to help IBM employees prepare for various certifications
Rastislav Urbanek Homola Správa dokumentov v kurzovom systéme
Róbert Vangor Borovanský Portál kolektívnej inteligencie
Filip Zaikner Bezáková Tvorba sieťových hier s figúrkami pohybujúcimi sa po hracej ploche
Martin Zavadzan Gyarfáš Agilná výuka nových vlastností jazyka C++ v C++14, C++17, C++20
Timotej Zimka Nagy Edukačná aplikácia na nácvik rozlišovania zvukov
Marek Žitnik Blaho Editor na tvorbu a hranie tabletop role-playing hier