m
m
 
Line 19: Line 19:
 
|| || || || || || || || || || || ||  
 
|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Frederik Kohár||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kohar2/ Modul registrácie a prihlasovania webovej aplikácie]
+
|Frederik Kohár||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kohar2/bc/ Modul registrácie a prihlasovania webovej aplikácie]
 
|| || || || || || || || || || || ||  
 
|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-

Latest revision as of 22:53, 15 February 2021

Utorok, 10:40 - 11:25, Milan Ftáčnik
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 16.
2.
23.
2.
2.
3.
9.
3.
16.
3.
23.
3.
30.
3.
13.
4.
20.
4.
27.
4.
4.
5.
11.
5.
Jozef Bača Baláž Detection of tail fiber proteins via machine learning methods
Michal Horváth Gyarfaš Implementácia editoru a klasifikátoru parametrických profilov
Vladislav Hrčka Janáček Obfuskačné techniky skupiny Stantinko
Adam Chovanec Černeková Úprava farebného obrazu pomocou filtrov
Frederik Kohár Nagy Modul registrácie a prihlasovania webovej aplikácie
Matej Magát Borovanský Newtonovská gravitácia s retardáciou
Andrej Paluch Kocur Detekcia jednoduchých 3D objektov v RGB-D zázname
Jakub Toma Škorvánková Automatic Human Body Part Segmentation
Daniel Trizna Šimko Konverzačné rozhranie pre Sprievodcu FMFI