Line 15: Line 15:
 
|-
 
|-
 
|Denis Čapkovič||Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~capkovic6/#bachelor Github Learning Management System ]
 
|Denis Čapkovič||Šiška||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~capkovic6/#bachelor Github Learning Management System ]
|| ok || ok || ok ||  
+
|| ok || ok || ok || ok
 
|-
 
|-
 
|David Demjen||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~demjen1/ Interpreter pre webassembly]
 
|David Demjen||Petrovič||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~demjen1/ Interpreter pre webassembly]
Line 39: Line 39:
 
|-
 
|-
 
|Nikolaj Kniha||Kľuka||[https://nikolajkn.github.io/bachelor/ Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov]
 
|Nikolaj Kniha||Kľuka||[https://nikolajkn.github.io/bachelor/ Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov]
|| ok || ok || ok ||  
+
|| ok || ok || ok || ok
 
|-
 
|-
 
|Matej Kormuth||Nagy||[http://beta.mtkn.eu/mato/bakalarka/ Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates]
 
|Matej Kormuth||Nagy||[http://beta.mtkn.eu/mato/bakalarka/ Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates]
|| ok || ok || ok ||  
+
|| ok || ok || ok || ok
 
|-
 
|-
 
|Iveta Krempaská||Jašková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krempaska21/ Prostredie na programovanie zvukov prístupné pre nevidiadich žiakov ŽS ]
 
|Iveta Krempaská||Jašková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krempaska21/ Prostredie na programovanie zvukov prístupné pre nevidiadich žiakov ŽS ]
Line 48: Line 48:
 
|-
 
|-
 
|Eduard Krivánek||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krivanek6/BachelorThesys/ Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem ]
 
|Eduard Krivánek||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krivanek6/BachelorThesys/ Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem ]
|| ok || ok || ok ||  
+
|| ok || ok || ok || ok
 
|-
 
|-
 
|Konrád Müller||Nagy||[https://muller29.github.io/Bakalarska-praca/ Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ ]
 
|Konrád Müller||Nagy||[https://muller29.github.io/Bakalarska-praca/ Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ ]
Line 54: Line 54:
 
|-
 
|-
 
|Ivana Nemsilajová||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~nemsilajova3/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus]
 
|Ivana Nemsilajová||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~nemsilajova3/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus]
|| ok || ok || ok ||  
+
|| ok || ok || ok || ok
 
|-
 
|-
 
|Jana Oravcová||Borovanský||[https://janaoravcova.github.io/Bachelor-thesis/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies]
 
|Jana Oravcová||Borovanský||[https://janaoravcova.github.io/Bachelor-thesis/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies]
|| ok || ok || ok ||  
+
|| ok || ok || ok || ok
 
|-
 
|-
 
|Andrea Smiešna||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~smiesna8/bakalarka/ Framework na tvorbu sieťových hier so slovami ]
 
|Andrea Smiešna||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~smiesna8/bakalarka/ Framework na tvorbu sieťových hier so slovami ]
Line 66: Line 66:
 
|-
 
|-
 
|Monika Vlčková||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vlckova66/Bakalarka/ Informačný systém pre materské školy]
 
|Monika Vlčková||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vlckova66/Bakalarka/ Informačný systém pre materské školy]
|| ok || ok || ok ||  
+
|| ok || ok || ok || ok
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Latest revision as of 20:01, 20 June 2020

Utorok, 9:50, M-V, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


školiteľ téma aktuálnosť
webu
písomná
práca
funkčnosť záverečná
prezentácia
Veronika Benková Salanci Informatické hlavolamy pre žiakov
Denis Čapkovič Šiška Github Learning Management System ok ok ok ok
David Demjen Petrovič Interpreter pre webassembly
Matej Dráb Petrovič Simulovaný fyzikálny experiment ok ok ok ok
Matúš Gál Gyarfáš Web teaching tool for agile learning new features in C++11, C++14 and C++17 ok ok ok ok
Tatiana Gyurcsovicsová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny ok ok ok ok
Andrea Hajná Bezáková Informačný systém pre materské školy ok ok ok ok
Nikola Horníková Jajcayová Computational Aspects of Generating Catalan Numbers ok ok ok ok
Balázs Horváth Nagy Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli ok ok ok ok
Nikolaj Kniha Kľuka Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov ok ok ok ok
Matej Kormuth Nagy Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates ok ok ok ok
Iveta Krempaská Jašková Prostredie na programovanie zvukov prístupné pre nevidiadich žiakov ŽS ok ok ok ok
Eduard Krivánek Borovanský Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem ok ok ok ok
Konrád Müller Nagy Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ ok ok ok ok
Ivana Nemsilajová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus ok ok ok ok
Jana Oravcová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies ok ok ok ok
Andrea Smiešna Bezáková Framework na tvorbu sieťových hier so slovami ok ok ok ok
Anna Rebeka Sojka Salanci Textový editor pre žiakov
Monika Vlčková Bezáková Informačný systém pre materské školy ok ok ok okOdporúčané termíny

Pre úspešné zvládnutie bakalárskeho semináru budem od vás potrebovať (najlepšie na svojej webovej stránke):

  • aktuálne informácie o stave bakalárskej práce na webovej stránke
  • najneskôr do 25.5. vidieť aspoň 70% pisomnej prace
  • najneskôr do 25.5. funkčnú aplikáciu - stačí mi link na aplikáciu (prípadne návod, ako ju spustiť)
  • do 15.6. návrh prezentácie k obhajobe