m
m
Line 32: Line 32:
 
|| || || || || || || || || || || || ||  
 
|| || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Anna Rebeka Sojka||Salanci||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~horecka18/ Textový editor pre žiakov]
+
|Nikola Horníková||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hornikova30/ Computational Aspects of Generating Catalan Numbers]
 
|| || || || || || || || || || || || ||  
 
|| || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Nikola Horníková||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hornikova30/ Computational Aspects of Generating Catalan Numbers]
+
|Balázs Horváth||Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~horvath186/ Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli ]
 
|| || || || || || || || || || || || ||  
 
|| || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
Line 60: Line 60:
 
|-
 
|-
 
|Andrea Smiešna||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~smiesna8/bakalarka/ Framework na tvorbu sieťových hier so slovami ]
 
|Andrea Smiešna||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~smiesna8/bakalarka/ Framework na tvorbu sieťových hier so slovami ]
 +
|| || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Anna Rebeka Sojka||Salanci||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~horecka18/ Textový editor pre žiakov]
 
|| || || || || || || || || || || || ||  
 
|| || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-

Revision as of 15:29, 20 February 2020

Utorok, 9:50, M-V, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
10.
3.
17.
3.
24.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
Veronika Benková Salanci Informatické hlavolamy pre žiakov
Denis Čapkovič Šiška Github Learning Management System
David Demjen Petrovič Interpreter pre webassembly
Matej Dráb Petrovič Simulovaný fyzikálny experiment
Matúš Gál Gyarfáš Web teaching tool for agile learning new features in C++11, C++14 and C++17
Tatiana Gyurcsovicsová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny
Andrea Hajná Bezáková Informačný systém pre materské školy
Nikola Horníková Jajcayová Computational Aspects of Generating Catalan Numbers
Balázs Horváth Nagy Interaktívna webová prezentácia orientovaná na získavanie zručností pracovať v Linuxovom termináli
Nikolaj Kniha Kľuka Interaktívny pracovný hárok pre výučby logiky pre informatikov
Matej Kormuth Nagy Web Tool for Streamlined Semi-automatic Management and Tracking of Database Table Updates
Iveta Krempaská Jašková Prostredie na programovanie zvukov prístupné pre nevidiadich žiakov ŽS
Eduard Krivánek Borovanský Systém pre zefektívnenie riadenia práce firiem
Konrád Müller Nagy Cesta do pravopisu – edukačný softvér pre I. stupeň ZŠ
Ivana Nemsilajová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Autobus
Jana Oravcová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Siete telies
Andrea Smiešna Bezáková Framework na tvorbu sieťových hier so slovami
Anna Rebeka Sojka Salanci Textový editor pre žiakov
Monika Vlčková Bezáková Informačný systém pre materské školy