Line 5: Line 5:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma
||21.<br>2.||28.<br>2.||7.<br>3.||21.<br>3.||28.<br>3.||4.<br>4.||11.<br>4.||25.<br>4.||2.<br>5.||9.<br>5.||16.<br>5.
+
||21.<br>2.||28.<br>2.||7.<br>3.||21.<br>3.||11.<br>4.||25.<br>4.||2.<br>5.||9.<br>5.||16.<br>5.
 
|-
 
|-
 
|Simona Bačkovská||Riečický||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~backovska3/Bakalarska%20praca/ Visualization Tool for Rendering 3D Polygonal Models]
 
|Simona Bačkovská||Riečický||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~backovska3/Bakalarska%20praca/ Visualization Tool for Rendering 3D Polygonal Models]
||+||+||+|| || || || || || || ||  
+
||+||+||1||2|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Júlia Gablíková||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~gablikova4/Bakalarka/bc_gablikova.html Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia]
 
|Júlia Gablíková||Borovanský||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~gablikova4/Bakalarka/bc_gablikova.html Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia]
||1||+||-|| || || || || || || ||  
+
||1||+||o||+|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Miroslav Janočko||Gyarfáš||[http://janocko.wz.sk/ Výuka testmi riadeného programovania v rôznych programovacích jazykoch]
 
|Miroslav Janočko||Gyarfáš||[http://janocko.wz.sk/ Výuka testmi riadeného programovania v rôznych programovacích jazykoch]
||1||+||2|| || || || || || || ||  
+
||1||+||2||-|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Kováč||Jašková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac254/BP/ Programovacie prostredie na ovládanie pohybu virtuálneho objektu prístupné pre nevidiacich žiakov sekundárneho vzdelávania]
 
|Michal Kováč||Jašková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac254/BP/ Programovacie prostredie na ovládanie pohybu virtuálneho objektu prístupné pre nevidiacich žiakov sekundárneho vzdelávania]
||1||+||2|| || || || || || || ||  
+
||1||+||2||+|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Jakub Kracina||Náther||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kracina1/ Softvérová podpora pre riadenie kvízovej súťaže]
 
|Jakub Kracina||Náther||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kracina1/ Softvérová podpora pre riadenie kvízovej súťaže]
||1||+||o|| || || || || || || ||  
+
||1||+||o||2|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Jozef Kubík||Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kubik32/ Editor animácií k textom Multimediálnej čítanky]
 
|Jozef Kubík||Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kubik32/ Editor animácií k textom Multimediálnej čítanky]
||+||1||2|| || || || || || || ||  
+
||+||1||2||+|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Mária Maďarová||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~madarova32/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Indické násobenie]
 
|Mária Maďarová||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~madarova32/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Indické násobenie]
||+||1||-|| || || || || || || ||  
+
||+||1||-||+|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Pázmány||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~pazmany5/bakalarka.html Edukačná aplikácia na precvičovanie slovnej zásoby]
 
|Michal Pázmány||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~pazmany5/bakalarka.html Edukačná aplikácia na precvičovanie slovnej zásoby]
||+||1||+|| || || || || || || ||  
+
||+||1||+||-|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|András Risnyovszký||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~risnyovszky1/bakalarka/ Webová aplikácia na podporu súťaže iBobor (v PHP)]
 
|András Risnyovszký||Hrušecký||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~risnyovszky1/bakalarka/ Webová aplikácia na podporu súťaže iBobor (v PHP)]
||+||o||-|| || || || || || || ||  
+
||+||o||-||1|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Tamara Savkova||Gyarfáš||[https://s-thora.github.io/agile-xp/ Web Teaching Tool for Learning Agile Programming]
 
|Tamara Savkova||Gyarfáš||[https://s-thora.github.io/agile-xp/ Web Teaching Tool for Learning Agile Programming]
||+||1||+|| || || || || || || ||  
+
||+||1||+||+|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Singer||Gyárfáš||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~singer3/baksem/ Učebná tabuľa pre kolektívny online vývoj programov]
 
|Michal Singer||Gyárfáš||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~singer3/baksem/ Učebná tabuľa pre kolektívny online vývoj programov]
||+||1||+|| || || || || || || ||  
+
||+||1||+||-|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Monika Vlčková||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vlckova66/Bakalarka/ Informačný systém pre materské školy]
 
|Monika Vlčková||Bezáková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~vlckova66/Bakalarka/ Informačný systém pre materské školy]
||+||1||+|| || || || || || || ||  
+
||+||1||+||-|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Emil Zvarík||Gyárfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zvarik6/bp/ Systém pre získavanie spätnej väzby pre učiteľov stredných škôl]
 
|Emil Zvarík||Gyárfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zvarik6/bp/ Systém pre získavanie spätnej väzby pre učiteľov stredných škôl]
||+||1||+|| || || || || || || ||  
+
||+||1||+||2|| || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 10:42, 21 March 2019

Štvrtok, 9:00, M-VI, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 21.
2.
28.
2.
7.
3.
21.
3.
11.
4.
25.
4.
2.
5.
9.
5.
16.
5.
Simona Bačkovská Riečický Visualization Tool for Rendering 3D Polygonal Models + + 1 2
Júlia Gablíková Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Bilandia 1 + o +
Miroslav Janočko Gyarfáš Výuka testmi riadeného programovania v rôznych programovacích jazykoch 1 + 2 -
Michal Kováč Jašková Programovacie prostredie na ovládanie pohybu virtuálneho objektu prístupné pre nevidiacich žiakov sekundárneho vzdelávania 1 + 2 +
Jakub Kracina Náther Softvérová podpora pre riadenie kvízovej súťaže 1 + o 2
Jozef Kubík Nagy Editor animácií k textom Multimediálnej čítanky + 1 2 +
Mária Maďarová Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Indické násobenie + 1 - +
Michal Pázmány Nagy Edukačná aplikácia na precvičovanie slovnej zásoby + 1 + -
András Risnyovszký Hrušecký Webová aplikácia na podporu súťaže iBobor (v PHP) + o - 1
Tamara Savkova Gyarfáš Web Teaching Tool for Learning Agile Programming + 1 + +
Michal Singer Gyárfáš Učebná tabuľa pre kolektívny online vývoj programov + 1 + -
Monika Vlčková Bezáková Informačný systém pre materské školy + 1 + -
Emil Zvarík Gyárfáš Systém pre získavanie spätnej väzby pre učiteľov stredných škôl + 1 + 2