Line 9: Line 9:
 
|-
 
|-
 
|Radovan Balog||Marek Nagy||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~balog21/bakalarka.html Detský mikrosvet ako motivačný nástroj]
 
|Radovan Balog||Marek Nagy||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~balog21/bakalarka.html Detský mikrosvet ako motivačný nástroj]
||1||+||2||-||+||-||+||-||3|| ||  
+
||1||+||2||-||+||-||+||-||3||+||  
 
|-
 
|-
 
|Tomáš Bočinec||František Gyarfáš||[http://www.bc.bocinec.com/ Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD]
 
|Tomáš Bočinec||František Gyarfáš||[http://www.bc.bocinec.com/ Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD]
||1||+||2||+||+||-||+||+||-|| ||  
+
||1||+||2||+||+||-||+||+||-||3||  
 
|-
 
|-
 
|Martina Ďuricová||Monika Tomcsányiová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~duricova72/bakalarka/ Labyrint v úlohách súťaže iBobor]
 
|Martina Ďuricová||Monika Tomcsányiová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~duricova72/bakalarka/ Labyrint v úlohách súťaže iBobor]
||1||+||+||2||+||-||+||+||3|| ||  
+
||1||+||+||2||+||-||+||+||3||+||  
 
|-
 
|-
 
|Miroslav Ferienčík||Lucia Budinská||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~feriencik2/bakalarka/ Softvér na tvorbu a testovanie grafových úloh]
 
|Miroslav Ferienčík||Lucia Budinská||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~feriencik2/bakalarka/ Softvér na tvorbu a testovanie grafových úloh]
||1||+||+||2||+||+||-||-||3|| ||  
+
||1||+||+||2||+||+||-||-||3||+||  
 
|-
 
|-
 
|Patrik Furmánek||Dana Šuníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~furmanek1/bc/ E-learningové prostredie s prvkami gamifikácie]
 
|Patrik Furmánek||Dana Šuníková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~furmanek1/bc/ E-learningové prostredie s prvkami gamifikácie]
||1||-||+||-||2||+||3||-||+|| ||  
+
||1||-||+||-||2||+||3||-||+||+||  
 
|-
 
|-
 
|Klára Horváthová||Karolína Mayerová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~horvathova115/ Kognitívna náročnosť úloh v súťaži iBobor]
 
|Klára Horváthová||Karolína Mayerová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~horvathova115/ Kognitívna náročnosť úloh v súťaži iBobor]
||1||+||o||2||+||+||3||+||+|| ||  
+
||1||+||o||2||+||+||3||+||+||+||  
 
|-
 
|-
 
|Kristína Karafová||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~karafova3 Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia]
 
|Kristína Karafová||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~karafova3 Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia]
||+||1||-||2||+||+||+||+||3|| ||  
+
||+||1||-||2||+||+||+||+||3||+||  
 
|-
 
|-
 
|Roman Kuruc||Peter Gergeľ||[http://bc.bluetech.sk/ Intranet s webovým rozohraním pre sektor softwarového testovania]
 
|Roman Kuruc||Peter Gergeľ||[http://bc.bluetech.sk/ Intranet s webovým rozohraním pre sektor softwarového testovania]
||+||-||1||-||2||+||-||3||+|| ||  
+
||+||-||1||-||2||+||-||3||+||+||  
 
|-
 
|-
 
|Tomáš Michalík||Marek Nagy||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~michalik38/bcweb/ Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručností]
 
|Tomáš Michalík||Marek Nagy||[https://www.st.fmph.uniba.sk/~michalik38/bcweb/ Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručností]
||+||1||-||+||-||2||+||+||3|| ||  
+
||+||1||-||+||-||2||+||+||3||+||  
 
|-
 
|-
 
|Michal Ondrejička||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~ondrejicka4/bachelor_thesis/BachelorThesis.html Dopravný monitoring - Prenos údajov v reálnom čase]
 
|Michal Ondrejička||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~ondrejicka4/bachelor_thesis/BachelorThesis.html Dopravný monitoring - Prenos údajov v reálnom čase]
||+||1||+||+||2||-||+||-||+|| ||  
+
||+||1||+||+||2||-||+||-||+||3||  
 
|-
 
|-
 
|Patrik Priebera||Lucia Budinská||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~priebera1/bakalarka/ Softvér na výučbu paralelizmu a automatov na základnej škole]
 
|Patrik Priebera||Lucia Budinská||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~priebera1/bakalarka/ Softvér na výučbu paralelizmu a automatov na základnej škole]
||-||1||+||+||+||2||+||+||-|| ||  
+
||-||1||+||+||+||2||+||+||-|3 ||  
 
|-
 
|-
 
|Gábor Puskás||Daniela Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskas4/bc/ Editor na tvorbu sieťových hier založený na princípe hry "Hádaj kto"]
 
|Gábor Puskás||Daniela Bezáková||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~puskas4/bc/ Editor na tvorbu sieťových hier založený na princípe hry "Hádaj kto"]
||+||1||+||+||+||2||+||+||3|| ||  
+
||+||1||+||+||+||2||+||+||3||+||  
 
|-
 
|-
 
|Andrea Spišáková||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~spisakova31/bp/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie]
 
|Andrea Spišáková||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~spisakova31/bp/ Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie]
||+||1||+||+||+||2||+||3||+|| ||  
+
||+||1||+||+||+||2||+||3||+||+||  
 
|-
 
|-
 
|Peter Stingel||Peter Borovanský||[https://stingel.github.io/ Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch]
 
|Peter Stingel||Peter Borovanský||[https://stingel.github.io/ Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch]
||o||o||1||+||+||2||+||3||+|| ||  
+
||o||o||1||+||+||2||+||3||+||+||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 12:53, 15 May 2018

Utorok, 9:00, M-I, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
10.
4.
17.
4.
24.
4.
15.
5.
Radovan Balog Marek Nagy Detský mikrosvet ako motivačný nástroj 1 + 2 - + - + - 3 +
Tomáš Bočinec František Gyarfáš Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD 1 + 2 + + - + + - 3
Martina Ďuricová Monika Tomcsányiová Labyrint v úlohách súťaže iBobor 1 + + 2 + - + + 3 +
Miroslav Ferienčík Lucia Budinská Softvér na tvorbu a testovanie grafových úloh 1 + + 2 + + - - 3 +
Patrik Furmánek Dana Šuníková E-learningové prostredie s prvkami gamifikácie 1 - + - 2 + 3 - + +
Klára Horváthová Karolína Mayerová Kognitívna náročnosť úloh v súťaži iBobor 1 + o 2 + + 3 + + +
Kristína Karafová Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia + 1 - 2 + + + + 3 +
Roman Kuruc Peter Gergeľ Intranet s webovým rozohraním pre sektor softwarového testovania + - 1 - 2 + - 3 + +
Tomáš Michalík Marek Nagy Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručností + 1 - + - 2 + + 3 +
Michal Ondrejička Peter Borovanský Dopravný monitoring - Prenos údajov v reálnom čase + 1 + + 2 - + - + 3
Patrik Priebera Lucia Budinská Softvér na výučbu paralelizmu a automatov na základnej škole - 1 + + + 2 + + 3
Gábor Puskás Daniela Bezáková Editor na tvorbu sieťových hier založený na princípe hry "Hádaj kto" + 1 + + + 2 + + 3 +
Andrea Spišáková Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie + 1 + + + 2 + 3 + +
Peter Stingel Peter Borovanský Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch o o 1 + + 2 + 3 + +