m
Line 13: Line 13:
 
|Tomáš Bočinec||František Gyarfáš||[http://www.bc.bocinec.com/ Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD]
 
|Tomáš Bočinec||František Gyarfáš||[http://www.bc.bocinec.com/ Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD]
 
||1||+||2||+|| || || || || ||  
 
||1||+||2||+|| || || || || ||  
|-
 
|Daniel Derevjanik||Jozef Šiška||[https://dderevjanik.github.io/bc-tracker/ A bug reporting tool for web applications]
 
||- ||-||-||1|| || || || || ||
 
 
|-
 
|-
 
|Martina Ďuricová||Monika Tomcsányiová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~duricova72/bakalarka/ Labyrint v úlohách súťaže iBobor]
 
|Martina Ďuricová||Monika Tomcsányiová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~duricova72/bakalarka/ Labyrint v úlohách súťaže iBobor]

Revision as of 08:06, 14 March 2018

Utorok, 9:00, M-I, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
10.
4.
17.
4.
24.
4.
7.
5.
Radovan Balog Marek Nagy Detský mikrosvet ako motivačný nástroj 1 + 2 -
Tomáš Bočinec František Gyarfáš Webová výuka programovania pomocou metodológie TDD 1 + 2 +
Martina Ďuricová Monika Tomcsányiová Labyrint v úlohách súťaže iBobor 1 + + 2
Miroslav Ferienčík Lucia Budinská Softvér na tvorbu a testovanie grafových úloh 1 + + 2
Patrik Furmánek Dana Šuníková E-learningové prostredie s prvkami gamifikácie 1 - + -
Klára Horváthová Karolína Mayerová Kognitívna náročnosť úloh v súťaži iBobor 1 + o 2
Kristína Karafová Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Susedia + 1 - 2
Roman Kuruc Peter Gergeľ Intranet s webovým rozohraním pre sektor softwarového testovania + - 1 -
Tomáš Michalík Marek Nagy Detské kockové aktivity na precvičovanie elementárnych zručností + 1 - +
Pavel Mikloš Peter Borovanský Softvérová metóda vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Pavučiny - - - -
Michal Ondrejička Peter Borovanský Dopravný monitoring - Prenos údajov v reálnom čase + 1 + +
Patrik Priebera Lucia Budinská Softvér na výučbu paralelizmu a automatov na základnej škole - 1 + +
Gábor Puskás Daniela Bezáková Editor na tvorbu sieťových hier založený na princípe hry "Hádaj kto" + 1 + +
Andrea Spišáková Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Parketovanie + 1 + +
Peter Stingel Peter Borovanský Activity Data Transfer and presentation from Garmin Watch o o 1 +