m
m
Line 8: Line 8:
 
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
 
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
 
|-
 
|-
|Katarína Achbergerová||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~achbergero12/bakalarka2015/  Spoločenská online hra založená na stroop efekte-rozpoznávania dyslexie u detí vo veku 9-11]
+
|Katarína Achbergerová||Marek Nagy||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~achbergero12/bakalarka2015/  Spoločenská online hra založená na stroop efekte-rozpoznávania dyslexie u detí vo veku 9-11]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Alžbeta Bachroníková||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~bachronikov2/bakalarka/downloads.html  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie Deda Lesoňa]
+
|Alžbeta Bachroníková||Peter Borovanský||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~bachronikov2/bakalarka/downloads.html  Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie Deda Lesoňa]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Martin Fiala||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~fiala23/bakalarska_praca/  Implementácia systému s real-time prvkami, určeného na správu tímu ľudí]
+
|Martin Fiala||Andrej Jursa||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~fiala23/bakalarska_praca/  Implementácia systému s real-time prvkami, určeného na správu tímu ľudí]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Peter Floch||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~floch2/Bakalarka/ Online laboratórium]
+
|Peter Floch||Ján Rybár||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~floch2/Bakalarka/ Online laboratórium]
 
|  +|| || || || || || || || || || || ||  
 
|  +|| || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Adam Grund||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~grund3/Bakalarka/ Strojopis pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]
+
|Adam Grund||Ľudmila Jašková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~grund3/Bakalarka/ Strojopis pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Ákos Hervay||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hervay2/bc_sphero/  Vizuálny programovací jazyk pre guľového robota Sphero]
+
|Ákos Hervay||Pavel Petrovič||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hervay2/bc_sphero/  Vizuálny programovací jazyk pre guľového robota Sphero]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Hoľa||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hola2/ Interaktívna aplikácia na výučbu programovania s grafickým rozhraním]
+
|Michal Hoľa||Andrej Blaho||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hola2/ Interaktívna aplikácia na výučbu programovania s grafickým rozhraním]
 
|  + || || || || || || || || || || || ||  
 
|  + || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Michal Hradečný||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hradecny3/Bakalarska%20praca/  Mobilná aplikácia na ovládanie EV3 Lego robota]
+
|Michal Hradečný||Peter Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hradecny3/Bakalarska%20praca/  Mobilná aplikácia na ovládanie EV3 Lego robota]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Andrej Hýll||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hyll3/bakalarska_praca/  Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompentencií]
+
|Andrej Hýll||Damas Gruska||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hyll3/bakalarska_praca/  Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompentencií]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
Line 38: Line 38:
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Timotej Jurášek||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~jurasek7/bak/  Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách]
+
|Timotej Jurášek||Michal Ferko||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~jurasek7/bak/  Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Matej Kellner||? ?||[http://www.esperak.php5.sk  Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp]
+
|Matej Kellner||Pavel Petrovič||[http://www.esperak.php5.sk  Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Matúš Kováč||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac192/bakalarka Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]
+
|Matúš Kováč||Ľudmila Jašková||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac192/bakalarka Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Stanislav Krajčovič||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krajcovic46/  Inteligentný organizátor súborov]
+
|Stanislav Krajčovič||František Gyárfáš||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krajcovic46/  Inteligentný organizátor súborov]
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|  || || || || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 19:28, 19 February 2016

Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Katarína Achbergerová Marek Nagy Spoločenská online hra založená na stroop efekte-rozpoznávania dyslexie u detí vo veku 9-11
Alžbeta Bachroníková Peter Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie Deda Lesoňa
Martin Fiala Andrej Jursa Implementácia systému s real-time prvkami, určeného na správu tímu ľudí
Peter Floch Ján Rybár Online laboratórium +
Adam Grund Ľudmila Jašková Strojopis pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ
Ákos Hervay Pavel Petrovič Vizuálny programovací jazyk pre guľového robota Sphero
Michal Hoľa Andrej Blaho Interaktívna aplikácia na výučbu programovania s grafickým rozhraním +
Michal Hradečný Peter Borovanský Mobilná aplikácia na ovládanie EV3 Lego robota
Andrej Hýll Damas Gruska Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompentencií
Erik Jankovič ? ? ??
Timotej Jurášek Michal Ferko Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách
Matej Kellner Pavel Petrovič Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp
Matúš Kováč Ľudmila Jašková Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ
Stanislav Krajčovič František Gyárfáš Inteligentný organizátor súborov