m
m
Line 1: Line 1:
Katarína Achbergerová
+
'''Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho'''<br>
  Alžbeta Bachroníková
+
<small>[ '' [[Bachelor seminar|naspäť na stránku Bakalárskeho seminára]] '' ]</small><br>
  Martin Fiala
+
<!-- Prihláste sa na [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/baksem/obhajoba/ tréningovú obajobu] -->
  Peter Floch
+
 
Adam Grund
+
{| class="alternative" style="border-collapse:collapse;font-size:8pt;"
Ákos Hervay
+
|- align="center"
  Michal Hoľa
+
| ||školiteľ||téma
Michal Hradečný
+
||18.<br>2.||25.<br>2.||3.<br>3.||11.<br>3.||17.<br>3.||31.<br>3.||7.<br>4.||14.<br>4.||21.<br>4.||28.<br>4.||5.<br>5.||12.<br>5.||19.<br>5.
  Andrej Hýll
+
|-
  Erik Jankovič
+
|Katarína Achbergerová||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~achbergero12/bakalarka2015/ Spoločenská online hra založená na stroop efekte-rozpoznávania dyslexie u detí vo veku 9-11]
Timotej Jurášek
+
|  || || || || || || || || || || || ||
  Matej Kellner
+
|-
Matúš Kováč
+
|Alžbeta Bachroníková||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~bachronikov2/bakalarka/downloads.html Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie Deda Lesoňa]
Stanislav Krajčovič
+
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Martin Fiala||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~fiala23/bakalarska_praca/ Implementácia systému s real-time prvkami, určeného na správu tímu ľudí]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Peter Floch||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~floch2/Bakalarka/ Online laboratórium]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Adam Grund||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~grund3/Bakalarka/ Strojopis pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Ákos Hervay||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hervay2/bc_sphero/ Vizuálny programovací jazyk pre guľového robota Sphero]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Michal Hoľa||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~hola2/ Interaktívna aplikácia na výučbu programovania s grafickým rozhraním]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Michal Hradečný||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hradecny3/Bakalarska%20praca/ Mobilná aplikácia na ovládanie EV3 Lego robota]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Andrej Hýll||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~hyll3/bakalarska_praca/ Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompentencií]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Erik Jankovič||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~jankovic31/bc/ ??]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Timotej Jurášek||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~jurasek7/bak/ Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Matej Kellner||? ?||[http://www.esperak.php5.sk  Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Matúš Kováč||? ?||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kovac192/bakalarka Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|Stanislav Krajčovič||? ?||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~krajcovic46/  Inteligentný organizátor súborov]
 +
|  || || || || || || || || || || || ||
 +
|-
 +
|}

Revision as of 07:46, 18 February 2016

Štvrtok, 9:50, M-I, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
11.
3.
17.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
19.
5.
Katarína Achbergerová ? ? Spoločenská online hra založená na stroop efekte-rozpoznávania dyslexie u detí vo veku 9-11
Alžbeta Bachroníková ? ? Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou prostredie Deda Lesoňa
Martin Fiala ? ? Implementácia systému s real-time prvkami, určeného na správu tímu ľudí
Peter Floch ? ? Online laboratórium
Adam Grund ? ? Strojopis pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ
Ákos Hervay ? ? Vizuálny programovací jazyk pre guľového robota Sphero
Michal Hoľa ? ? Interaktívna aplikácia na výučbu programovania s grafickým rozhraním
Michal Hradečný ? ? Mobilná aplikácia na ovládanie EV3 Lego robota
Andrej Hýll ? ? Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia na rozvoj matematických kompentencií
Erik Jankovič ? ? ??
Timotej Jurášek ? ? Procedurálne generovanie a reprezentácia stavu príbehu v jednoduchých textových hrách
Matej Kellner ? ? Výuková aplikácia demonštrujúca fyzikálny princíp
Matúš Kováč ? ? Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ
Stanislav Krajčovič ? ? Inteligentný organizátor súborov