Štvrtok, 08:10, I-9, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

Prihláste sa na tréningovú obhajobu práce

školiteľ téma 20.
2.
27.
2.
6.
3.
13.
3.
20.
3.
27.
3.
3.
4.
10.
4.
24.
4.
15.
5.
22.
5.
70%
Baláž Ján František Gyárfáš Carpooling + 1 + + 2 - + - + 3 + ok p
Bilisics Adam Martin Homola Electronic notes - modul for learning system courses.matfyz.sk - + + 1 + 2 + - + - 3 ok p
Bíró Peter Ján Kľuka Bank of Quiz Questions and Quiz Generation for an LMS + 1 + + o 2 - + - 3 + ok p
Budinská Lucia Monika Tomcsányiová Systém na generovanie úloh na vyučovanie základov programovania + 1 + + 2 - + + + - 3 ok p
Dluhý Jakub Kristián Valentín Webová databáza open-source projektov na dokončenie + 1 + - + 2 - + + o 3 ok p
Dobsa Péter Pavel Petrovič Konštrukcia stavových automatov evolučnými algoritmami + 1 + - + + 2 - - + 3 ok p
Chriašteľ Ľubomír Kristián Valentín Informačný systém akademického senátu - + 1 + 2 + + + + - 3 ok p
Jantošík Jakub Ľubomír Salanci Vektorový editor pre 2. stupeň ZŠ + + 1 + - + 2 + - - 3 ok p
Kunovský Pavol Marek Nagy Lodičky - výučbová sieťová online hra na nácvik čítania s porozumením + + 1 + + + 2 + + 3 + ok p
Leščinský Pavol František Gyarfáš Interaktívna webová učebnica programovania v C++ + + 1 + + + - 2 3 + + ok p
Matušťák Miroslav Marek Nagy Hrášky - výučbová sieťová online hra na nácvik hlások a písmen + + 1 + + + + 2 + 3 + ok p
Sobkuliaková Jana Ľudmila Jašková Ozvučený textový editor pre deti + + + 1 - - + - - - - - -
Revision as of 08:11, 19 June 2014 by Blaho (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)