Štvrtok, 08:10, I-9, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


>>> Prihláste sa na termín tréningovej obhajoby (utorok 11.6. a streda 12.6.) <<<


Skontrolujte si, či titulný list vášej bakalárskej práce je podľa smernice rektora - vzor titulného listu je na strane 14.


školiteľ téma text práce dátum
Balún Ondrej Pavel Petrovič Program for Simulated Car Racing Championship ok 16.5.
Bečvarová Ľuboslava Ľudmila Jašková Programovacie prostredie pre nevidiace deti - Programovanie robota ok 16.5.
Belko Jozef Pavel Petrovič Výukový program demonštrujúci fyzikálny princíp ok 24.5.
Betteš Zoltán Marek Nagy Aplikácia na monitorovanie a usmerňovanie žiakov pri výučbe v Linuxovskej učebni ok 16.5.
Čavajdová Veronika František Gyarfaš Sociálna komunikácia na výukovom portáli
Čulík Jakub Zuzana Kubincová Integrovaný LMS systém ok 16.5.
Foltín Michal František Gyárfáš Mobilná aplikácia pre prácu s výukovým portálom ok 16.5.
Havelka Ivan Mikuláš Pataky Inteligentný systém na výuku pokru ok 21.5.
Hladký Jozef František Gyarfaš Intuitívne užívateľské rozhrania pomocou simulácií pre dotykové zariadenia ok 16.5.
Chromík Štefan František Gyarfaš Web aplikácia pre ukladanie a vizualizáciu vzťahov v dielach s dramatickou štruktúrou
Iványiová Katarína Peter Náther Analýza šachu ako hernej komplexnej siete
Kalmancai Martin Jozef Šiška systém pre storytelling ok 22.5.
Kádek Marek Peter Borovanský Rozhranie pre vzdialené ovládanie ok 16.5.
Letavay Marek František Gyárfáš Virtuálne prostredie pre tvorbu interaktívnych multimediálnych kurzov programovania ok 16.5.
Michalec Milan Ján Kľuka Rezervačný systém pre reštaurácie ok 16.5.