Line 5: Line 5:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
| ||školiteľ||téma
 
| ||školiteľ||téma
||16.<br>2.||23.<br>2.||2.<br>3.||9.<br>3.||23.<br>3.||30.<br>3.||6.<br>4.||13.<br>4.||20.<br>4. ||27.<br>4.||4.<br>5.||11.<br>5.||
+
||16.<br>2.||23.<br>2.||2.<br>3.||9.<br>3.||23.<br>3.||30.<br>3.||6.<br>4.||13.<br>4.||20.<br>4. ||27.<br>4.||4.<br>5.||11.<br>5.||70%
 
|-
 
|-
 
|Veronika Benková||Salanci||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~benkova96/ Informatické hlavolamy pre žiakov]
 
|Veronika Benková||Salanci||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~benkova96/ Informatické hlavolamy pre žiakov]

Revision as of 19:44, 18 May 2021

Utorok, 9:50 - 10:35, Andrej Blaho
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]

školiteľ téma 16.
2.
23.
2.
2.
3.
9.
3.
23.
3.
30.
3.
6.
4.
13.
4.
20.
4.
27.
4.
4.
5.
11.
5.
70%
Veronika Benková Salanci Informatické hlavolamy pre žiakov + 1 + + + 2 + + - - - 3 ok
Marek Ďurana Petrovič Grafy funkcií pre zrakovo postihnutých žiakov + 1 + o 2 + + + + 3 + +
Barbora Forgáčová Borovanský Matematická čítanka + 1 + + 2 + + + + - 3 +
František Kochjar Rybár Výučbový a evaluačný systém pre úvodné kurzy do kognitívnej vedy + 1 + 2 + + + + 3 + + +
Adam Olšakovský Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - Prostredie Výstavisko + 1 + + + 2 + + 3 + + +
Nicolas Orság Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Geodosky + + 1 + + 2 + - + + 3 +
Mariia Pikuleva Borovanský Softvérová podpora vyučovania matematiky Hejného metódou - prostredie Drievka + + 1 + + + - 2 + + o 3
Ondrej Richnák Bezáková Tvorba sieťových hier založených na princípe hry "Hádaj kto" + + 1 + 2 + + 3 + + + +
Anna Rebeka Sojka Jašková Systém na podporu práce v skupine + + 1 2 + + - o o - + 3