m
m
Line 34: Line 34:
 
|-
 
|-
 
|Zuzana Halgašová||Hrušecký||[https://bakalarka-d3a64.firebaseapp.com/ Databáza znalostí]
 
|Zuzana Halgašová||Hrušecký||[https://bakalarka-d3a64.firebaseapp.com/ Databáza znalostí]
||+||+||-||p||o||o||o||o||o||o||o||P PR ||áno
+
||+||+||-||p||o||o||o||o||o||o||o||P PR  
 
|-
 
|-
 
|Zuzana Hlávková||Homola||[https://elratondesusi.github.io/ Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia]
 
|Zuzana Hlávková||Homola||[https://elratondesusi.github.io/ Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia]
Line 83: Line 83:
 
|Daniel Grohoľ|| neaktuálny: -1 || zdroje by ste mali mať už naštudované, lepšie teraz ako vôbec: +1|| ok: +1||ok: +1
 
|Daniel Grohoľ|| neaktuálny: -1 || zdroje by ste mali mať už naštudované, lepšie teraz ako vôbec: +1|| ok: +1||ok: +1
 
|-
 
|-
|Zuzana Halgašová|| ok: +1 || neaktuálne: -1 || neaktuálne: -1|| neaktuálne: -1
+
|Zuzana Halgašová|| ok: +1 || neaktuálne: -1 || neaktuálne: -1|| neaktuálne: -1||áno
 
|-
 
|-
 
|Zuzana Hlávková||  ok: +1 || ok: +1 || okrem prezentácie 2 týždne nič?: +1||neaktuálne: -1
 
|Zuzana Hlávková||  ok: +1 || ok: +1 || okrem prezentácie 2 týždne nič?: +1||neaktuálne: -1

Revision as of 15:54, 24 May 2020

Utorok, 10:40, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


PP - pripraví si prezentáciu
PR - prezentácia prototypu


školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
10.
3.
17.
3.
24.
3.
31.
3.
7.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
Iveta Balintová Homola Repozitár receptov v sieti prepojených dát + p + + + - P + + + + PR
Miroslav Baluch Kľuka Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu + p + + + P + + + + PR +
Erik Bíly Ostertág Bezpečnosť strojového učenia + p + - + - P + + + + - pr
Richard Dominik Šimko Systém pre správu litostratigrafických dát + p + + + P + + + + + PR
Šimon Drastich Lúčny Ovládanie tela robota ICUB hlasom + p + + + P P + + + + PR
Daniel Grohoľ Šuppa Refaktorizácia systému pre prezentáciu rozvrhov + + p - - + P + + + + - pr
Zuzana Halgašová Hrušecký Databáza znalostí + + - p o o o o o o o P PR
Zuzana Hlávková Homola Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia + + p + - + + P + + + PR
Norbert Jurík Kľuka Webový editor rezolvenčných dôkazov + + p + + + + - + P PR +
Tamás Kabai Markošová Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku o o o p - + + - - P + -
Filip Kerák Jajcayová R-regular sets of permutations + + p + + + + P + + PR +
Dáša Keszeghová Jajcayová Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem + + + p + + + P + + PR +
Maroš Malý Komara Algoritmus deskolemizácie - + + p + + + + P + - PR
Richard Mészároš Borovanský Stratégia pre hru Abaku + + + p + + + + P - + PR
Jozef Mizerík Nagy Manažovanie príspevkov počas priebehu konferencie v reálnom čase + + + - p + + + P - PR -
Juraj Vetrák Komara Interaktívne vyšetrovanie priebehu elementárnych funkcií + + + p + + + + + P PR +
meno denníky 16.3. denníky 24.3. denníky 7.4. denníky 5.5. predložil(a) text
Iveta Balintová chýba: -2 pekné: +1 ok: +1 ok: +1
Miroslav Baluch neaktuálny: -1 pekné: +1 ok: +1 ok: +1
Erik Bíly neaktuálny: 0 ok: +1 neaktuálne: -1 neaktuálne: -1
Richard Dominik vzorne: +2 pekné: +1 pekné: +1 pekné: +1
Šimon Drastich neaktuálny: -1 ok: +1 ok: +1 neaktuálny: -1
Daniel Grohoľ neaktuálny: -1 zdroje by ste mali mať už naštudované, lepšie teraz ako vôbec: +1 ok: +1 ok: +1
Zuzana Halgašová ok: +1 neaktuálne: -1 neaktuálne: -1 neaktuálne: -1 áno
Zuzana Hlávková ok: +1 ok: +1 okrem prezentácie 2 týždne nič?: +1 neaktuálne: -1
Norbert Jurík ok: +1 ok: +1 ok: +1 neaktuálne: -1
Tamás Kabai chýba: -2 doplňte si to, prosím: -2 ok: +1 neaktuálne: -1
Filip Kerák ok: +1 zaujímavé: +1 pekné: +1 ok: +1
Dáša Keszeghová ok: +1 thank you: +1 nice: +1 enriching: +1
Maroš Malý pekne: +1 pekné: +1 pekné: +1 ok: +1
Richard Mészároš ok: +1 ok: +1 ok: +1 neaktuálne: -1
Jozef Mizerík ok: +1 ok: +1 ok: +1 neaktuálne: -1
Juraj Vetrák vzorne: +2 ok: +1 ok: +1 vzorne: +1 áno