m
m
Line 29: Line 29:
 
||+||p||+|| || || || || || || || || ||  
 
||+||p||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
|Daniel Grohoľ||Šiška||[https://danshaman05.github.io/CPPframework4ED/ C++ framework for embedded devices]
+
|Daniel Grohoľ||Šuppa||[https://danshaman05.github.io/candle2/ Refaktorizácia systému pre prezentáciu rozvrhov]
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
+
||+||+||p|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Zuzana Halgašová||Hrušecký||[https://bakalarka-d3a64.firebaseapp.com/ Databáza znalostí]
 
|Zuzana Halgašová||Hrušecký||[https://bakalarka-d3a64.firebaseapp.com/ Databáza znalostí]
Line 36: Line 36:
 
|-
 
|-
 
|Zuzana Hlávková||Homola||[https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/elratondesusi/Bakalarska-Praca/blob/master/index.html Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia]
 
|Zuzana Hlávková||Homola||[https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/elratondesusi/Bakalarska-Praca/blob/master/index.html Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia]
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
+
||+||+||p|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Norbert Jurík||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jurik48/bakalarka/ Webový editor rezolvenčných dôkazov ]
 
|Norbert Jurík||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jurik48/bakalarka/ Webový editor rezolvenčných dôkazov ]
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
+
||+||+||p|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Tamás Kabai||Markošová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kabai1/bak.html Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku ]
 
|Tamás Kabai||Markošová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kabai1/bak.html Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku ]
Line 45: Line 45:
 
|-
 
|-
 
|Filip Kerák||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kerak1/ R-regular sets of permutations]
 
|Filip Kerák||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kerak1/ R-regular sets of permutations]
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
+
||+||+||p|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Dáša Keszeghová||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~keszeghova7/ Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem ]
 
|Dáša Keszeghová||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~keszeghova7/ Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem ]

Revision as of 22:39, 8 March 2020

Utorok, 10:40, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


PP - pripraví si prezentáciu
PR - prezentácia prototypu

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
10.
3.
17.
3.
24.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
Iveta Balintová Homola Repozitár receptov v sieti prepojených dát + p +
Miroslav Baluch Kľuka Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu + p +
Erik Bíly Ostertág Bezpečnosť strojového učenia + p +
Richard Dominik Šimko Systém pre správu litostratigrafických dát + p +
Šimon Drastich Lúčny Ovládanie tela robota ICUB hlasom + p +
Daniel Grohoľ Šuppa Refaktorizácia systému pre prezentáciu rozvrhov + + p
Zuzana Halgašová Hrušecký Databáza znalostí + + -
Zuzana Hlávková Homola Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia + + p
Norbert Jurík Kľuka Webový editor rezolvenčných dôkazov + + p
Tamás Kabai Markošová Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku - - -
Filip Kerák Jajcayová R-regular sets of permutations + + p
Dáša Keszeghová Jajcayová Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem + + +
Maroš Malý Komara Algoritmus deskolemizácie - + +
Richard Mészároš Borovanský Stratégia pre hru Abaku + + +
Jozef Mizerík Nagy Manažovanie príspevkov počas priebehu konferencie v reálnom čase + + +
Juraj Vetrák Komara Interaktívne vyšetrovanie priebehu elementárnych funkcií + + +