m
m
Line 15: Line 15:
 
|-
 
|-
 
|Iveta Balintová||Homola||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~balintova37/bakPraca/ Repozitár receptov v sieti prepojených dát]
 
|Iveta Balintová||Homola||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~balintova37/bakPraca/ Repozitár receptov v sieti prepojených dát]
||+||p|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||p||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Miroslav Baluch||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~baluch9/ Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu ]
 
|Miroslav Baluch||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~baluch9/ Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu ]
||+||p|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||p||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Erik Bíly||Ostertág||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~bily7/bakalarka/  Bezpečnosť strojového učenia]
 
|Erik Bíly||Ostertág||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~bily7/bakalarka/  Bezpečnosť strojového učenia]
||+||p|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||p||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Richard Dominik||Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~dominik3/ Systém pre správu litostratigrafických dát]
 
|Richard Dominik||Šimko||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~dominik3/ Systém pre správu litostratigrafických dát]
||+||p|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||p||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Šimon Drastich||Lúčny||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~drastich3 Ovládanie tela robota ICUB hlasom]
 
|Šimon Drastich||Lúčny||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~drastich3 Ovládanie tela robota ICUB hlasom]
||+||p|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||p||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Daniel Grohoľ||Šiška||[https://danshaman05.github.io/CPPframework4ED/ C++ framework for embedded devices]
 
|Daniel Grohoľ||Šiška||[https://danshaman05.github.io/CPPframework4ED/ C++ framework for embedded devices]
||+||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Zuzana Halgašová||Hrušecký||[https://bakalarka-d3a64.firebaseapp.com/ Databáza znalostí]
 
|Zuzana Halgašová||Hrušecký||[https://bakalarka-d3a64.firebaseapp.com/ Databáza znalostí]
||+||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||+||-|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Zuzana Hlávková||Homola||[https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/elratondesusi/Bakalarska-Praca/blob/master/index.html Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia]
 
|Zuzana Hlávková||Homola||[https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/elratondesusi/Bakalarska-Praca/blob/master/index.html Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia]
||+||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Norbert Jurík||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jurik48/bakalarka/ Webový editor rezolvenčných dôkazov ]
 
|Norbert Jurík||Kľuka||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~jurik48/bakalarka/ Webový editor rezolvenčných dôkazov ]
||+||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Tamás Kabai||Markošová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kabai1/bak.html Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku ]
 
|Tamás Kabai||Markošová||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~kabai1/bak.html Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku ]
||-||-|| || || || || || || || || || ||  
+
||-||-||-|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Filip Kerák||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kerak1/ R-regular sets of permutations]
 
|Filip Kerák||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~kerak1/ R-regular sets of permutations]
||+||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Dáša Keszeghová||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~keszeghova7/ Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem ]
 
|Dáša Keszeghová||Jajcayová||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~keszeghova7/ Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem ]
||+||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Maroš Malý||Komara||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~maly31/ Algoritmus deskolemizácie ]
 
|Maroš Malý||Komara||[http://davinci.fmph.uniba.sk/~maly31/ Algoritmus deskolemizácie ]
||-||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||-||+||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Richard Mészároš||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~meszaros81/ Stratégia pre hru Abaku ]
 
|Richard Mészároš||Borovanský||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~meszaros81/ Stratégia pre hru Abaku ]
||+||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Jozef Mizerík||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mizerik1/thesis/ Manažovanie príspevkov počas priebehu konferencie v reálnom čase ]
 
|Jozef Mizerík||Nagy||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~mizerik1/thesis/ Manažovanie príspevkov počas priebehu konferencie v reálnom čase ]
||+||+|| || || || || || || || || || ||  
+
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
 
|-
 
|-
 
|Juraj Vetrák||Komara||[https://jurovee.github.io/thesis/ Interaktívne vyšetrovanie priebehu elementárnych funkcií]
 
|Juraj Vetrák||Komara||[https://jurovee.github.io/thesis/ Interaktívne vyšetrovanie priebehu elementárnych funkcií]
||+||+|| || || || || || || || || || ||
+
||+||+||+|| || || || || || || || || ||  
|-
+
|Bálint Áron Zajíc||Ftáčnik||[http://www.st.fmph.uniba.sk/~zajic7/ Porovnanie implementácie konvolučnej neurónovej siete v rôznych softvérových prostrediach ]
+
||-||-|| || || || || || || || || || ||  
+
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 22:35, 8 March 2020

Utorok, 10:40, I-23, Pavel Petrovič
[ naspäť na stránku Bakalárskeho seminára ]


PP - pripraví si prezentáciu
PR - prezentácia prototypu

školiteľ téma 18.
2.
25.
2.
3.
3.
10.
3.
17.
3.
24.
3.
31.
3.
7.
4.
14.
4.
21.
4.
28.
4.
5.
5.
12.
5.
Iveta Balintová Homola Repozitár receptov v sieti prepojených dát + p +
Miroslav Baluch Kľuka Prieskumník grafových štruktúr pre logiku prvého rádu + p +
Erik Bíly Ostertág Bezpečnosť strojového učenia + p +
Richard Dominik Šimko Systém pre správu litostratigrafických dát + p +
Šimon Drastich Lúčny Ovládanie tela robota ICUB hlasom + p +
Daniel Grohoľ Šiška C++ framework for embedded devices + + +
Zuzana Halgašová Hrušecký Databáza znalostí + + -
Zuzana Hlávková Homola Sémantická vrstva pre CREDO extrémne distribuované observatórium kozmického žiarenia + + +
Norbert Jurík Kľuka Webový editor rezolvenčných dôkazov + + +
Tamás Kabai Markošová Tvorba softvéru pre konštrukcia analýzu kontextovej jazykovej siete v maďarskom jazyku - - -
Filip Kerák Jajcayová R-regular sets of permutations + + +
Dáša Keszeghová Jajcayová Linear algebra tools used in the Hill Cryptosystem + + +
Maroš Malý Komara Algoritmus deskolemizácie - + +
Richard Mészároš Borovanský Stratégia pre hru Abaku + + +
Jozef Mizerík Nagy Manažovanie príspevkov počas priebehu konferencie v reálnom čase + + +
Juraj Vetrák Komara Interaktívne vyšetrovanie priebehu elementárnych funkcií + + +